Trade Reporting

A KELER KSZF valamennyi derivatív ügylet tekintetében elvégzi a TR riportok előállítását a KELER KSZF – Klíringtag viszonylatában, majd azokat megküldi a KELER TR rendszere felé. A KELER TR rendszere biztosítja az elkészített riportok továbbítását a RegisTR felé.

A KELER KSZF a TR szolgáltatás keretében, megbízás alapján a klíringtagok ügyfelei tekintetében is előállítja a riportokat, melyeket a klíringtagok választása alapján a klíringtag részére megküldi vagy közvetlenül továbbít a KELER TR rendszere felé.