Értékpapír kiegyenlítés

Az értékpapír-piaci elszámolás során a kereskedési napi értékpapír pozíció a szegregációnak megfelelően, az európai gyakorlattal összhangban, valamennyi értékpapír ügylet tekintetében az adott kereskedési napi tranzakciót követő 2. (második) elszámolási napon kerül kiegyenlítésre (T+2. napon, ahol T = ’ Tranzakciós nap’).
A kiegyenlítés során a klíringtagi saját és összevont megbízói szegregációnak megfelelően alakulnak ki az értékpapíronkénti kiegyenlítési pozíciók, míg az alklíringtagok esetében – jellemzően a klíringtag döntése alapján – az értékpapír pozíciók összevontan az alklíringtagi számlán kerülnek kiegyenlítésre. A teljesítési hely értékpapír oldalon minden esetben a KELER központi értéktárnál vezetett értékpapír-számla.
A teljesítés során a klíringtagok legkésőbb a kiegyenlítési napon (SD nap, ahol SD = ’Settlement Day’) 14:00 óráig kötelesek biztosítani a szegregációnak megfelelően kialakult értékpapír pozíciókat a teljesítési számlákon, ahonnan a KELER KSZF elvonja azokat a KELER KSZF technikai számlájára a teljes mennyiségre vonatkozóan. Amennyiben valamennyi kötelezetti (terhelési) tranzakció határidőre teljesült (ideértve a pénzügyi kötelezetti pozíciók teljesítését is), a KELER KSZF elszámolási rendszere automatikusan elindítja a jóváírási tranzakciókat mind az értékpapírok, mind a pénzteljesítésre vonatkozóan. A terhelési megbízásokat a KELER KSZF a T napvégi záráskor (SD-2 nap) adja át a kiegyenlítési rendszer részére.
Abban az esetben, ha valamely klíringtag nem teljesítette határidőre értékpapír-szállítási kötelezettségét, a KELER KSZF megállapítja a nemteljesítést (részteljesítés lehetőségével), a nemteljesített tranzakciókat felfüggeszti, majd azt követően fut le a teljesítés, és a KELER KSZF megkezdi a nemteljesítési folyamat végrehajtását.