Számlázás

Az értékpapír-piaci ügyletekhez kapcsolódóan számlázási tevékenység kizárólag a KELER KSZF díjszámlái tekintetében történik.

A díjfizetés a tárgyhót követő 5. (ötödik) munkanapig kiállított díjszámla alapján történik, alapesetben a klíringtagok KELER-nél vezetett számláiról történő beszedéssel. Hitelintézeti klíringtagok esetében a díjszámlák átutalással teljesítendők, amennyiben az adott klíringtag nem rendelkezik pénzszámlával a KELER-ben.