Szegregáció/hordozhatóság

A KELER KSZF az EMIR 37. cikk (9) szerinti szegregációs lehetőségeket biztosítja klíringtagjai számára.

A szegregációs lehetőségeket és kockázatokat ismertető összefoglaló táblázatot az alábbi dokumentum tartalmazza:  


 

 

Download (404 KB)

 

 

A szegregáció dimenziói a következőek:

  • pozícióvezetés
  • biztosíték meghatározás és fedezetképzés
  • teljesítés/kiegyenlítés

A szegregáció során a KELER KSZF biztosítja a pozíciók elkülönített nyilvántartását, alapesetben a klíringtagi saját és megbízói pozíciókra. A multinet elszámolás során a megbízói pozíciók ún. összevont megbízói pozícióvezetési nyilvántartási számlára kerülnek, azaz az egyes megbízók ügyletei egyedileg nem kerülnek nyilvántartásra.

A KELER KSZF biztosítja az alklíringtagi pozíciók elkülönített nyilvántartását, melynek megfelelően az alklíringtag saját és megbízói pozíciók, a klíringtag saját és megbízói pozíciótól elkülönítetten kerülnek nyilvántartásra. Az alklíringtag megbízóinak ügyletei – a klíringtag megbízói pozícióival azonos módon – összevont megbízói pozícióvezetési nyilvántartási számlára kerülnek.

A KELER KSZF a nemteljesítési kockázatok csökkentése érdekében a multinet elszámolás során kialakult nyitott pozíciók után alapbiztosítékot számít a szegregációnak megfelelően. Alapesetben a klíringtagi saját és az összevont megbízói pozíciókra elkülönítetten kerül kiszámításra a napi biztosítékigény, melyen belül az azonnali piaci negatív árkülönbözet kollaterializált (biztosítéki eszköz) formában teljesítendő. Azaz – szemben a határidős ügyletek elszámolásával – az értékpapír elszámolás során pénzügyi árkülönbözet rendezés nem történik, kizárólag vételár teljesítés.

A klíringtag saját és összevont megbízói biztosítékeszközök elkülönítetten vannak nyilvántartva a KELER KSZF saját és más klíringtagok eszközeitől.

A KELER KSZF a közvetett ügyfelek (alklíringtagok, megbízók) magasabb szintű védelme érdekében, lehetőséget biztosít az ún. egyedi szegregációra („ISA – Individually Segregated Account”). Ebben az esetben a KELER KSZF az adott ügyfél pozícióit más ügyfélpozícióktól elkülönítetten tartja nyilván.

Egyedileg szegregált ügyfelek esetében, az adott ügyfél pozíciói után számított biztosítékkövetelmény külön kerül meghatározásra és annak fedezete is a klíringtagi saját és összevont megbízói biztosítékeszközöktől elkülönítetten van nyilvántartva.

Az egyedi szegregációt az ügyfél kezdeményezheti a klíringtagnál, melyet a klíringtag jelent be a KELER KSZF felé.

Az egyedileg szegregált ügyfélnek lehetősége van Tartalék Klíringtagot választania, mely klíringtag az eredeti klíringtag végső nemteljesítése esetén jogosult átvenni a teljesítő egyedileg szegregált ügyfelet és biztosítékeszközeit. A funkció igénybevételéhez az ügyfélnek és a Tartalék Klíringtagnak megállapodást kell kötnie, melyet követőn a Tartalék Klíringtag jelenti be ügyfelét.