Jogi környezet

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (továbbiakban: KELER KSZF) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), illetve a 648/2012/EU rendelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (EMIR) alapján működő központi szerződő fél.

A KELER KSZF tevékenységét a fenti jogszabályok, szabályozó iratai, valamint a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) határozatainak rendelkezései szerint végzi.

A Felügyelet a 2014. július 4. napján kelt, H-EN-III-43/2014. számú határozatát alapul véve 2017. szeptember 7. napján meghozott H-EN-294/2017. számú határozatával az EMIR szerinti Felügyeleti Kollégiummal közösen meghozott együttes vélemény alapján a következő tevékenységek végzésére adott engedélyt a KELER KSZF számára:

 1. Az EMIR 14. cikk (1) és (3) bekezdéseiben, a Tpt. 339. §. (1) bekezdésében és a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott elszámolási szolgáltatást nyújtson és az általa elszámolt ügylet teljesítésére kötelezettséget vállaljon az alábbi eszköz-kategóriák tekintetében:
    Eszközök jegyzéke Eszköz-kategória Kereskedési helyszín
  Pénzügyi eszközök       Azonnali ügyletek
  (MiFID I. melléklet C. szakasz 1., 2. és 3. pontjai)
  Részvény Szabályozott piac
  OTC piac
  Kötvény Szabályozott piac
  OTC piac
  Származtatott ügyletek
  (MiFID I. melléklet C. szakasz 4-10. pontjai)
  Részvény Szabályozott piac
  Kötvény Szabályozott piac
  Kamatláb Szabályozott piac
  Deviza Szabályozott piac
  Áru Szabályozott piac
   Egyéb Származtatott ügyletek, amelyek nem minősülnek MiFID szerinti pénzügyi eszköznek Áru   
   Egyéb Eszközök, amelyek nem minősülnek MiFID szerint pénzügyi eszköznek Áru   
 2. Az EMIR 14. cikk (3) bekezdésében foglaltak alapján elszámolási tevékenységhez kapcsolódóan a Tpt. 339. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján árura kötött ügyletek teljesítéséhez kapcsolódóan kötelezettséget vállaljon.
 3. Az EMIR 14. cikk (3) bekezdésében foglaltak alapján elszámolási tevékenységhez kapcsolódóan a fenti 1. és 2. pontban foglalt tevékenységeket segítő kiegészítő tevékenységként informatikai, adatszolgáltatási, valamint oktatási tevékenységet végezzen.

A KELER KSZF felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el, ezen túlmenően tulajdonosi, felvigyázói és a szanáló hatóság szerepét is betölti. A felügyeletben részt vesz az ESMA (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) és az EMIR szerinti mindenkori Felügyeleti Kollégium is.

A KELER-rel kötött megállapodások alapján a KELER és a KELER KSZF tevékenységük egyes elemeit kiszervezik egymáshoz a Tpt. és más vonatkozó jogszabályok kiszervezésre vonatkozó előírásainak mindenkori megfelelése mellett.


Alapszabály - Hatályos

 

 

 

 

 

 

 

Download (2873 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapszabály - Archív

 

 

 

 

 

Download (1147 KB)

 

 

 

 

 

 

Download (1141 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (1069 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (1396 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (984 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (478 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (457 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (896 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (770 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (369 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (317 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vizsgálatok, ellenőrzések

Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés – általános forgalmi adó, az ellenőrzés alá vont időszak: 2016. január 1. - 2016. március 31.

 


A KELER Csoport 2020. évi energetikai auditja

A KELER Csoport szakreferens igénybevételére köteles nagyvállalatként az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvénynek megfelelően négyévente energetikai auditálást köteles végeztetni. Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a KELER, illetve a KELER KSZF Zrt. energetikai jellemzőinek ismertetése céljából a 2020. évre vonatkozó éves energia riportját - mely a két cégnél együttesen felmerülő fogyasztást tartalmazza az adott időszakra -, az alábbiakban teszi közzé.

 

 

 

 

 

 

Download (868 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (866 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (125 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (39 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (45 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos

A KELER Csoport Javadalmazási Politikája

Hatálybalépés dátuma: 2023. április 13.

Letöltés (831 KB)

A KELER Csoport Javadalmazási Politikája

Hatályos: 2023. január 1 - 2023. április 13-ig

Letöltés (821 KB)

KELER KSZF Javadalmazási Bizottsága - 2022

Megjelentetés: 2023. január 1.

Letöltés (106 KB)

2023. I. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2023. április 14.

Letöltés (96 KB)

2023. IV. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2024. 01 15.

Letöltés (188 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2024. január 15.

Letöltés (122 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2024. február 16.

Letöltés (123 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2024. március 1.

Letöltés (90 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2024. április 15.

Letöltés (87 KB)
Letöltés (72 KB)
Archív

2023. III. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2023. október 13.

Letöltés (98 KB)

2023. II. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2023. július 17.

Letöltés (84 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2023. június 15.

Letöltés (153 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2023. március 7.

Letöltés (164 KB)

2022. IV. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2023. január 13.

Letöltés (99 KB)
Letöltés (106 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2023. január 1.

Letöltés (128 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2022. december 1.

Letöltés (146 KB)

2022. III. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2022. október 15.

Letöltés (99 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2022. szeptember 15.

Letöltés (146 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2022. augusztus 25.

Letöltés (145 KB)

2022. II. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2022. Július 14.

Letöltés (97 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2022. április 14.

Letöltés (145 KB)

2022. I. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2022. április 14.

Letöltés (97 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2022. január 14.

Letöltés (142 KB)

2021. IV. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2022. január 13.

Letöltés (92 KB)

A KELER Csoport Javadalmazási Politikája

Hatályos: 2022. január 1 - 2022. december 31-ig

Letöltés (428 KB)

KELER KSZF Javadalmazási Bizottsága - 2021

Megjelentetés: 2021. december 17.

Letöltés (90 KB)

2021. III. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2021. október 15.

Letöltés (92 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2021. október 11.

Letöltés (147 KB)

2021. II. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2021. július 13.

Letöltés (93 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2021. június 2.

Letöltés (144 KB)

2021. I. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2021. április 13.

Letöltés (93 KB)

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

Hatályos: 2021. április 7-2021. december 31.

Letöltés (557 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2021. március 16.

Letöltés (118 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2021. február 15.

Letöltés (118 KB)

2020. IV. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2021. január 15.

Letöltés (91 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2021. január 15.

Letöltés (118 KB)

A KELER KSZF Zrt. javadalmazási politikája

Hatálybalépés dátuma: 2021. január 1.

Letöltés (543 KB)

KELER KSZF Javadalmazási Bizottsága - 2020

Megjelentetés: 2020. december 31.

Letöltés (107 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2020. december 4.

Letöltés (118 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2020. október 15.

Letöltés (117 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2020. szeptember 23.

Letöltés (117 KB)

2020. III. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2020. szeptember 7.

Letöltés (91 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2020. augusztus 14.

Letöltés (126 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2020. július 31.

Letöltés (126 KB)

2020. II. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2020. július 15.

Letöltés (86 KB)

A KELER KSZF Zrt. javadalmazási politikája

Hatálybalépés dátuma: 2020. július 14.

Letöltés (539 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2020. június 5.

Letöltés (126 KB)

2020. I. negyedévi KELER KSZF közérdekű adatszolgáltatás

Megjelentetés: 2020. április 15.

Letöltés (91 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2020. március 30.

Letöltés (117 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2020. január 30.

Letöltés (70 KB)

KELER KSZF Javadalmazási Bizottsága - 2019

Megjelentetés: 2020. január 7.

Letöltés (110 KB)

A KELER KSZF Zrt. javadalmazási politikája

Hatálybalépés dátuma: 2019. szeptember 11.

Letöltés (288 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2019. március 5.

Letöltés (117 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2019. január 28.

Letöltés (126 KB)

KELER KSZF Javadalmazási Bizottsága - 2018

Megjelentetés: 2019. július 16.

Letöltés (110 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2018. december 14.

Letöltés (117 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2018. augusztus 15.

Letöltés (117 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2018. június 22.

Letöltés (225 KB)

A KELER KSZF Zrt. javadalmazási politikája

Hatálybalépés dátuma: 2018. május 11.

Letöltés (286 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2018. május 7.

Letöltés (227 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2018. április 6.

Letöltés (250 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. december 20.

 

Letöltés (95 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. november 27.

 

Letöltés (94 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. október 24.

 

Letöltés (94 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. szeptember 22.

 

Letöltés (95 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. július 28.

 

Letöltés (94 KB)

KELER KSZF Javadalmazási Bizottsága - 2017

Hatálybalépés dátuma: 2017. szeptember 1.

Letöltés (54 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. június 28.

 

Letöltés (94 KB)

A KELER KSZF Zrt. javadalmazási politikája

Hatálybalépés dátuma: 2017. május 16.

Letöltés (508 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. március 30.

 

Letöltés (95 KB)

KELER KSZF Javadalmazási Bizottsága - 2017

Hatálybalépés dátuma: 2017. január 9.

 

Letöltés (192 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2017. január 31.

 

Letöltés (94 KB)

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

Hatálybalépés dátuma: 2016. december 23.

Letöltés (322 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2016. december 30.

Letöltés (103 KB)

KELER KSZF Javadalmazási Bizottsága - 2016

Hatálybalépés dátuma: 2016. május 19.

Letöltés (178 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2016. március 31.

Letöltés (485 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2016. február 28.

Letöltés (489 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2016. január 29.

Letöltés (316 KB)

KELER KSZF Javadalmazási Politikája

Hatályba lépés: 2015. november 25.

Letöltés (452 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2015. október 30.

Letöltés (479 KB)

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Bizottsága - 2015
Hatályba lépés: 2015. január 3.

Letöltés (369 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2015. január 29.

Letöltés (472 KB)

KELER KSZF Javadalmazási Politikája

Hatályba lépés: 2014. október 1.

Letöltés (502 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2014. szeptember 30.

Letöltés (162 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2014. május 30.

Letöltés (401 KB)

KELER KSZF nyilvánosságra hozatal

Megjelentetés: 2013. január 31.

Letöltés (169 KB)
Hatályos

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (227 KB)
Archív

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (226 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (73 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (73 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (72 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (262 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (261 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (264 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (260 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (257 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (233 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (234 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (329 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (329 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (232 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (326 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (67 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (67 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (67 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (67 KB)

2009. évi CXXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 15 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (66 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (66 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (66 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (66 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (66 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (66 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (66 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (66 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (65 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (64 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (64 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (64 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (64 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (63 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (61 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (60 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (60 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (59 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (58 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (57 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (128 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (197 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (196 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

 

Letöltés (196 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (125 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (121 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (73 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (73 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (73 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (79 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (79 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (76 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (79 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (82 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (81 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (81 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (82 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (79 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (79 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (65 KB)

2011. évi CXII. törvény alapján megjelenítendő listák a nettó 5 millió Ft feletti beszerzésekről

Letöltés (72 KB)