Cégadatok

Hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ában előírt kötelezettségre, a KELER KSZF az alábbi cégadatokat teszi közzé:

 

Cégadatok
A szolgáltató cégneve: KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A szolgáltató rövid cégneve: KELER KSZF Zrt.
A szolgáltató székhelye:   1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. R70 Irodaház
Levélcím: 1426 Budapest, Pf. 57
Telefonszám: +36 1 483 6100
Fax: +36  1 342 3539
Elektronikus cím:
Honlap: www.kelerkszf.hu
A szolgáltató nyilvántartásba vételi adatai: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató hatósági engedélyezési adatai: Magyar Nemzeti Bank (MNB, 1012 Budapest, Krisztina krt. 55.)
Engedély száma: H-EN-III-43/2014., H-EN-III-294/2017.
Cégjegyzékszám: 01-10-046985
Adószám: 23183034-2-44 
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11794008-24022073-00000000
LEI - kód: 529900MHIW6Z8OTOAH28
FATCA azonosító: HG4QEN.00001.ME.348