Stratégia

 

KELER KSZF Stratégiája

Stratégiai irányok, kitörési pontok

  • Ügyfélközpontúság
  • Versenyképesség
  • Megbízhatóság
  • Együttműködés
  • Innováció
Részletek

A KELER KSZF küldetése

A KELER KSZF, összhangban anyavállalatával a KELER-rel, versenyképes, a kereskedéshez utólagosan kapcsolódó szolgáltatásaival biztosítja a pénzügyi és az energiapiaci garantált ügyletek EMIR (European Market Infrastructure Regulation) előírásoknak megfelelő, stabil működését.


A KELER KSZF jövőképe

A KELER KSZF mint teljes körű szolgáltató, a stratégiai időtávon belül versenyképes, az üzleti lehetőségeket tudatosan kiaknázó, a környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó, eredményesen működő pénzügyi- és energiapiaci infrastruktúrát jelent nem csak hazai, hanem regionális szinten is.


Stragégiai irányok, kitörési pontok

Ügyfélközpontúság: Ügyfeleinkkel közvetlen, proaktív kapcsolatban állunk, megértjük igényeiket, velük együtt gondolkozva biztosítjuk az optimális megoldásokat, ezáltal folyamatosan növeljük elégedettségüket.

Versenyképesség: Erősödő versenyhelyzetben hatékony, megbízható működés mellett, rugalmas és innovatív szolgáltatóként biztosítjuk magas szintű szolgáltatásainkat, miközben regionális szinten bővítjük ügyfeleink és tevékenységeink körét.

Megbízhatóság: Összhangban a külső szabályozásokkal, függetlenségünket fenntartva, szolgáltatásainkat magas szakmai színvonalon, semleges szereplőként nyújtjuk tőke- és energiapiaci ügyfeleinknek.

Együttműködés: A tulajdonosokkal, a szabályozó és felügyeleti hatóságokkal, valamint ügyfeleinkkel együttműködve segítjük egymás munkáját a közös célok elérése érdekében.

Innováció: Folyamatosan kutatjuk ügyfeleink változó igényeit és a kínálkozó piaci réseket, amelyek segítségével piaci pozíciónkat tovább tudjuk erősíteni, valamint új területekre tudunk belépni versenyképes szolgáltatásokkal.


Az elkövetkező évek kiemelt témái

Az EMIR engedély 2014-es megszerzése után a KELER KSZF kifejezett törekvése, hogy regionális klíringházzá váljon. Erre a tőkepiaci visszaesés következtében leginkább az energiapiacon van lehetőség, hiszen az Európai Unió (EU) által elfogadott, ún. Harmadik Energiacsomag kimondja az energiahordozók EU-n belüli áramlásának szükségességét, amelynek egyik alappillére az energiatőzsdék létrehozása az egyes EU tagoszágokban. A KELER KSZF tárgyalásokat folytat a közép-kelet-európai országok döntéshozóival azért, hogy ezeken a piacokon a klíringházi funkciót a régió legfejlettebb klringházára, a KELER KSZF-re bízzák.

Mindezeken túlmenően figyeljük az európai trendeket és biztosítjuk ügyfeleink számára az új piacokon történő elszámolás lehetőségét is. Lépéseket tettünk azért, hogy a közeljövőben induló szerb energiatőzsdén, a SEEPEX-en is nyújthassunk szolgáltatásokat, illetve a változó európai környezetben is versenyképes szolgáltatásokkal tudjuk kielégíteni ügyfeleink igényeit. Ez utóbbira példa az APX tőzsde EEX által történő felvásárlása, amelynek nyomán új tőzsdét tudunk ajánlani meglévő ügyfeleinknek, valamint új ügyfeleket tudunk szerezni e piacon.