Kockázatkezelési Bizottság


A Kockázatkezelési Bizottság az Igazgatóság tanácsadó szerve, amelynek létrehozása a KELER KSZF EMIR szerinti kötelezettsége.

A Kockázatkezelési Bizottság elnökét maga választja a tagjai közül azzal, hogy a KELER KSZF  Igazgatóságának elnöke nem lehet egyúttal a Kockázatkezelési Bizottság elnöke is, valamint az elnök a független igazgatósági tagok közül kerül kinevezésre.

A Kockázatkezelési Bizottságnak hat tagja van, a tagok a klíringtagok, a független igazgatósági tagok és a Társaság ügyfeleinek képviselői aszerint, hogy egyik képviselői csoport sem rendelkezhet többséggel.

A Kockázatkezelési Bizottság feladat és hatásköre:

 • bármely olyan esemény esetén, amely hatással lehet a Társaság kockázatkezelésére, tanáccsal látja el az Igazgatóságot, különös tekintettel a következők számottevő változásaira:
  • a kockázati modell,
  • a nemteljesítési eljárások,
  • a klíringtagok felvételére vonatkozó kritériumok,
  • új eszközkategóriák elszámolása,
  • kockázatkezelési feladatok kiszervezése.
 • tanácsadás a rendkívüli, de valószerű piaci körülmények azonosításához használt keret vonatkozásában,
 • a likviditáskockázat-kezelési keret likviditási tervének véleményezése,
 • a biztosítékokra, garanciaalapokra és egyéb pénzügyi forrásokra vonatkozó módszertannal kapcsolatos, valamint a likvid pénzügyi források kiszámításához kapcsolódó keretek tesztelésére vonatkozó politikák véleményezése,
 • az értékelési modellek véleményezése,
 • a biztosítéki modell véleményezése,
 • a stressz tesztek és a fordított stressz tesztek eredményeinek véleményezése.

A Kockázatkezelési Bizottság közvetlenül az Igazgatóságnak tartozik beszámolással, negyedévente ülésezik.

 

A Kockázatkezelési Bizottság tagjai
Körmöczi Dániel (BÉT) - elnök független igazgatósági tag, a Bizottság elnöke
Veverán Mónika (Concorde) tőkepiaci klíringtagok képviselője
Bártfai Péter (MVM CEEnergy) gázpiaci klíringtagok képviselője
Kocsis Bálint (BAMOSZ) tőkepiaci megbízók képviselője
Horváth Dániel (MOL) energiapiaci alklíringtagok, megbízók képviselője