Általános leírás


Az energiapiacokon az ECC a központi szerződő fél, a KELER KSZF mint az ECC általános klíringtagja nyújt garanciavállalási szolgáltatást. Általános klíringtagként a KELER KSZF alklíringtagokkal rendelkezik, akik az ECC által elszámolt piacokon kereskednek, az általuk vállalt kockázatért a KELER KSZF felelős az ECC felé, vagyis az alklíringtagok vételár vagy biztosíték nemteljesítése esetén a KELER KSZF-nek kell a hiányzó összeget az ECC felé teljesíteni. Az ECC által meghatározott biztosítékigényt a KELER KSZF beszedi az alklíringtagjaitól, amelyet továbbít az ECC felé. Ezen felül a KELER KSZF jogosult többletbiztosítékot kérni alklíringtagjaitól mind az azonnali mind a határidős piacon a többletkockázat vállalás miatt. Ezek mértékét a KELER KSZF leiratban teszi közzé.

Az ECC garanciaalapjához a KELER KSZF járul hozzá, melynek egy részét, vagy akár teljes egészét kockázatarányosan továbbháríthatja az alklíringtagokra. Az aktuális áthárítás mértékét és az erre vonatkozó teljesítési határidőt a KELER KSZF leiratban teszi közzé.