Alapbiztosíték

Azonnali piaci forgalmi biztosíték

Az ECC által elszámolt azonnali piacokon úgynevezett forgalmi biztosíték kerül meghatározásra. A forgalmi biztosítékszámítás alapja a vételi ügyletekből eredő pénzügyi kötelezettségek nemteljesítése esetén felmerülő kockázatok kezelése. Az ECC saját belső módszertana alapján kalkulálódik az EMIR előírásainak megfelelően. A KELER KSZF az ECC által meghatározott igényt az alklíringtagoktól beszedi és továbbítja az ECC felé, azonban egy belső kockázati szorzóval megnövelheti az értékét, amely az adott alklíringtag KELER KSZF felé nemteljesítése esetén nyújt fedezetet a felmerülő kockázatokra. A belső kockázati szorzó mértéke leiratban kerül meghatározásra.

Kapcsolódó link: Energiapiaci garanciarendszer leirat 


Határidős piaci alapbiztosíték

Az ECC által elszámolt határidős piacokon az alapbiztosíték paraméter értéke instrumentumonként kerül meghatározásra, amelyet leiratban tesz közzé honlapján. Célja a termék árában bekövetkező legalább kétnapi változásból eredő nyitott pozíció kedvezőtlen irányú értékváltozásának fedezése legalább 99%-os megbízhatósággal. A KELER KSZF az ECC által meghatározott igényt az alklíringtagoktól beszedi és továbbítja az ECC felé, azonban egy belső kockázati szorzóval megnövelheti az értékét, amely az adott klíringtag KELER KSZF felé nemteljesítése esetén nyújt fedezetet a felmerülő kockázatokra. A belső kockázati szorzó mértéke leiratban kerül meghatározásra.

Kapcsolódó link: Energiapiaci garanciarendszer leirat 


Szállításban lévő termékekre alkalmazott alapbiztosíték

Azon határidős kontraktusok esetén, amelyek lejáratuk után fizikai teljesítésbe futnak, a szállítási (delivery) időszak alatt is meghatározásra kerül biztosítékigény, amelynek célja, hogy a szállítási időszak alatt is fedezve legyenek az esetleges vételár nemteljesítésből adódó kockázatok.