Garancia alap

Az ECC egy garancia alapot tart fenn összes piacára vonatkozóan, amelyhez a KELER KSZF járul hozzá saját forrásai terhére általános klíringtagként. A KELER KSZF alkíringtagjainak nem kell saját forrásukból az ECC garancia alapjához hozzájárulni.