Garanciarendszer elemei

A KELER KSZF garanciarendszert működtet, amelynek célja a klíringtagok nemteljesítéséből eredő kockázatok kezelése. Az energiapiaci garanciarendszer vonatkozásában a KELER KSZF az alábbi egyéni biztosíték elemeket alkalmazza:

ENERGIAPIACOK
Típus Megnevezés Célja Milyen eszközökben teljesíthető?
Egyéni biztosítékelemek Alapszintű pénzügyi fedezet Az adott piachoz való csatlakozáskor kell elhelyezni az alapszintű pénzügyi fedezeti célból zárolt eszközöket. Célja, hogy az aznapi kereskedésből származó egyéni kitettségekre nyújtson fedezetet. Összege függ azon piacok számától, amelyekre az alkíringtag csatlakozik, több piacra lépés esetén mérséklődhet a biztosítékigény. Az alapszintű pénzügyi fedezet mértékét és számításának módját a KELER KSZF leiratban tesz közzé. Piactól függően EUR-ban vagy GBP-ben
Azonnali piaci forgalmi biztosíték

Az ECC elszámolású azonnali piacokon forgalmi biztosítékigény kerül meghatározásra, amely a vételi pozíciókon keletkező pénzügyi kötelezettség nemteljesítése esetén felmerülő kockázatok fedezésére szolgál. Értéke naponta kerül kalkulálásra.
A KELER KSZF egyedi belső kockázati szorzót alkalmazhat a biztosíték mértékének növelésére, amelynek értékét leiratban teszi közzé.

Kizárólag EUR-ban

KSZF szorzóval növelt érték az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Határidős piaci alap biztosíték

Az alapbiztosíték paraméter instrumentum szinten kerül meghatározásra, amelyet az ECC leiratban tesz közzé honlapján. Célja, hogy fedezetet nyújtson a termék árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra.  legalább 99%-os megbízhatósággal. Értéke naponta kerül kalkulálásra.
A KELER KSZF egyedi belső kockázati szorzót alkalmazhat a biztosíték mérték növelésére, amelynek értékét leiratban teszi közzé.

Kizárólag EUR-banKSZF szorzóval növelt érték az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Árkülönbözet

Az ECC által elszámolt piacok esetében az árkülönbözet a piaci szereplő adott instrumentumban való nyitott pozíciójának értékváltozása, amely lehet az alklíringtag számára nyereség, vagy veszteség. Értéke naponta kerül kalkulálásra. Az árkülönbözet T napon a kötésár és az aznapi záróár különbsége, további napokon az előző elszámolási nap és az aktuális elszámolási nap záróárának különbsége.

Piacnak megfelelően EUR-ban vagy GBP-ben
Szállításban lévő (delivery) termékekre alkalmazott biztosíték

Azon határidős kontraktusok esetén, amelyek lejáratuk után fizikai teljesítésbe futnak, a szállítási (delivery) időszak alatt is meghatározásra kerül biztosítékigény, amelynek célja, hogy a szállítási időszak alatt is fedezve legyenek az esetleges vételár nemteljesítésből adódó kockázatok.

Piacnak megfelelően EUR-ban vagy GBP-ben
Kiegészítő pénzügyi fedezet Az alklíringtagi egyedi kockázatok kezelésére, bizonyos kötelezettségek megszegésének szankcionálására szolgál. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.