Kollaterál


Az ECC által számított azonnali illetve határidős piaci biztosítékigény kizárólag elszámolási deviza számlapénzben teljesíthető a KELER KSZF felé, aki ezt az ECC felé továbbítja. A KELER KSZF fenntartja a jogot, hogy az ECC által meghatározott biztosítékigényen felül többlet biztosítékot kérjen az alklíringtagtól, mely többlet biztosítékot az alklíringtagok a mindenkori értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában szereplő eszközökben teljesíthetnek.

A KELER KSZF a jogszabályi követelményeknek megfelelően csak nagymértékben likvid eszközöket fogad el biztosítékként, amelyek értéke haircut-tal csökkentett módon kerül beszámításra. A haircut-ok meghatározása a szabályozással összhangban az eszköz likviditása és értékpapírok esetén a kibocsátó hitelminősítését figyelembe véve kerül kialakításra VaR kockázati mérték számítás alapján. A kockázati mérték alapján kalkulált haircut legalább 2 napi árváltozást hivatott fedezni 99,9%-s konfidencia szinten, amely legalább a prociklikussági puffer mértékével kerül megnövelésre.

 A kollaterál eszközök értékélése naponta történik piaci árfolyamon. Indokolt esetben napközbeni átértékelésre, a befogadási feltételek vagy a haircut módosítására is lehetőség van.

A KELER KSZF az egyes befogadott eszközök összértékét limitálja, mivel az EMIR-nek megfelelően koncentrációs limiteket alkalmaz. Az ECC-s követelményen felül előírt igény a meghirdetett értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsorolt eszközökben teljesíthető.