Általános leírás


CEEGEX

A CEEGEX Közép-Európai Gáz Tőzsde (továbbiakban CEEGEX) azonnali gázpiacon nem pénzügyi jellegű termékekben kereskednek, így nem tartoznak az EMIR rendelet hatálya alá.

Az azonnali gázpiacon a pénzoldali garanciavállalást a KELER KSZF végzi. A fizikai teljesítés biztosítása CEEGEX ügylet esetében a teljesítésre kötelezett CEEGEX klíringtag feladata. Az azonnali gázpiacon pozíciós limit kerül alkalmazásra, amelynek célja az esetleges vételár nemteljesítésből adódó kockázatok fedezése. A pozíciós limit a KELER KSZF kedvezményezettséggel CEEGEX jogcímre zárolt biztosítékeszközök pénzügyi pozíciókkal korrigált mindenkori értéke. A pozíciós limit módszertanát a KELER KSZF leiratban teszi közzé. 

A pénzügyi eredmény rendezése klíringtagonként, nettósított módon történik. A pénzügyi rendezés a Settlement bankok által vezetett fizetési számlán történik, függetlenül az esetleges reklamációktól, későbbi helyesbítésektől.

A vételárszámla belföldi CEEGEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX klíringtag esetében nettó értéken (0% ÁFA) kerül kiállításra.

A KELER KSZF annak érdekében, hogy a klíringtagok pénzügyi kötelezettségének nemteljesítése esetén helyt tudjon állni, garanciarendszert működtet.

HUDEX

A HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde (továbbiakban: HUDEX) gázpiaci határidős termékeinek kockázatkezelése során az EMIR előírásai irányadóak.

Az HUDEX gázpiacon a pénzoldali garanciavállalást a KELER KSZF végzi. A fizikai teljesítés biztosítása HUDEX gáz ügylet esetében a teljesítésre kötelezett HUDEX klíringtag feladata. A határidős HUDEX gázpiacon a KELER KSZF pozíciós limitet nem alkalmaz.

A pénzügyi eredmény rendezése klíringtagonként, nettósított módon történik. A pénzügyi rendezés a Settlement bankok által vezetett fizetési számlán történik, függetlenül az esetleges reklamációktól, későbbi helyesbítésektől.

A vételárszámla belföldi HUDEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi HUDEX klíringtag esetében nettó értéken (0% ÁFA) kerül kiállításra.

A KELER KSZF garanciarendszert működtet ezen a piacon, melynek elemei a felmerülő kockázatokkal összhangban kerülnek meghatározásra.