Azonnali és derivatív piaci biztosíték

A CEEGEX azonnali és a HUDEX/Gáz határidős gázpiacokat tekintve, a KELER KSZF az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/834 rendelet (EMIR REFIT) 1. cikk 10. pont (7) bekezdése alapján közzéteszi a biztosíték modelljének működését és főbb feltételezéseit.

CEEGEX azonnali piaci biztosíték

A CEEGEX esetében nincs KELER KSZF által meghatározott kötelező forgalmi biztosíték igény.  A klíringtagok önkéntes alapon a kívánt kereskedési limitjeiknek megfelelően határozhatják meg a szükséges forgalmi biztosíték összegét. A klíringtagoknak a tervezett kereskedési limitjüknek és a kitettségüknek megfelelő mértékű kollaterál eszközt kell elhelyezniük forgalmi biztosítékként. Amennyiben pénzügyi kötelezettséget nem generálnak, úgy nem szükséges elhelyezni forgalmi biztosítékot, tehát a minimum forgalmi biztosíték CEEGEX klíringtag esetén nincs. Az azonnali piaci biztosíték meghatározását a KELER KSZF leiratban tesz közzé.

HUDEX derivatív piaci biztosíték

A HUDEX/Gáz piacon az alapbiztosíték mértéke termékenként kerül meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján.

Célja, hogy legalább 99%-os megbízhatósággal fedezetet nyújtson a termék árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra.

A KELER KSZF az alapbiztosítékot delta-normál VaR (Value at Risk) kockázati mérték számítás után határozza meg. Az alkalmazott paraméterek: minimum 2 napos tartási periódus (EMIR 153/2013/EU RTS 26. cikk), 99%-os konfidencia szint (EMIR 153/2013/EU RTS 24. cikk) és legalább 1 éves visszatekintési periódus (EMIR 153/2013/EU RTS 25. cikk), amely tartalmaz stressz eseményt (amennyiben nem volt stressz esemény az elmúlt 250 napban, úgy a visszatekintési periódust meg kell növelni hogy az már tartalmazzon piaci stresszt). A VaR érték meghatározásához továbbá a termék  a visszatekintési periódusra számított loghozamából eredő volatilitása kerül felhasználásra. Az így számított kockázati mérték az EMIR 153/2013/EU RTS 28. cikkének megfelelően kiegészítésre kerül a prociklikusság elleni pufferrel (25%). Továbbá, érzékenységvizsgálaton alapuló szakértői és likviditási pufferrel növelhető az alapbiztosíték mértéke.

A portfólió szintű alapbiztosíték igény számítása során a nettó nyitott pozíciók és a hozzájuk tartozó alapbiztosíték paraméter alapján számított biztosítékigény csökkentésre kerül a KELER KSZF által megállapított spread kedvezményekkel. A spread kedvezményeknek két típusa van a derivatív gázpiacon: 1. a termékek közötti spread kedvezmény, amely a különböző termékekben nyitott ellentétes irányú pozíciók együttes alapbiztosíték igényéből levont százalékos kedvezmény 2. a lejáratok közötti spread kedvezmény, amely azonos termékben, de eltérő lejáratokban nyitott ellentétes irányú pozíciók együttes alapletét igényéből levont százalékos kedvezmény. A spread kedvezmények meghatározása minden esetben a napi hozamok közötti Pearson-féle korrelációs együttható alapján történik.

A teljesítendő alapbiztosíték igény számítása portfólió alapon történik a chicagói fejlesztésű SPAN® szoftver segítségével a termék kereskedési devizájában.

A KELER KSZF az alapbiztosíték modelljének minden paraméterét meghatározott időközönként (pl.: naponta, évente) a jogszabálynak megfelelően felülvizsgálja. Az alapbiztosíték meghatározás módszertana, a kockázati mérték használata és a spread kedvezmények megállapításának metódusa a közzétett módszertani dokumentumban kerül részletesebb bemutatásra.

Emellett a fizikai határidős ügyletek fizikai szállításra kerülő tételei alapján további biztosíték (delivery margin) kerül meghatározásra. A szállítási ciklusban lévő határidős ügyletek aktuális biztosítékigényének számítását a KELER KSZF leiratban tesz közzé.

Kapcsolódó linkek:
CEEGEX azonnali piac garanciarendszere
Margin paraméterek
Módszertani leírások