Garancia alap


Az azonnali CEEGEX és határidős HUDEX gáz piacoknak közös garancia alapja van, a CEEGEX/ HUDEX/Gáz KGA. A hozzájárulások meghatározása és beszedése havonta egyszer történik.  Az EMIR előírásait alapul véve a garancia alapnak fedeznie kell a KELER KSZF által naponta készített stressz tesztekből kijövő kockázatok közül a legnagyobbat, vagy a második és harmadik legnagyobb kockázatok összege közül a nagyobbat (max (1;2+3)). A KELER KSZF naponta vizsgálja a garanciaalap méretének elégségességét és nem megfelelőség esetén azonnal intézkedik a hiány pótlásáról kiegészítő pénzügyi fedezet kivetéssel, vagy a garanciaalap újraszámításával. A garanciaalap meghatározás módszertanához kapcsolódó paraméterek leiratban kerülnek meghirdetésre, a módszertan leírása pedig a közzétett módszertani dokumentumban kerül részletesebb bemutatásra.

Kapcsolódó linkek:

Módszertani leírások