Garanciarendszer elemei

A KELER KSZF garanciarendszert működtet, amelynek célja a klíringtagok nemteljesítéséből eredő kockázatok kezelése. A garanciarendszer egyéni és kollektív biztosíték elemekből épül fel az alábbiak szerint:

 

CEEGEX AZONNALI PIAC 
Típus Megnevezés Célja Milyen eszközökben teljesíthető?
Egyéni biztosítékelem  Alapszintű pénzügyi fedezet A CEEGEX spot piacára való lépés esetén, egy alkalommal, csatlakozáskor kell elhelyezni az alapszintű pénzügyi fedezetet Célja, hogy a kereskedési tevékenység kapcsán felmerülő kockázatokra fedezetet biztosítson. Összege fix értékben került meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Azonnali piaci biztosíték

Az azonnali piaci biztosíték számítás a fizikai határidős ügyletek fizikai szállításra kerülő tételei alapján meghatározott biztosíték igényből áll.

A CEEGEX esetében nincs KELER KSZF által meghatározott kötelező forgalmi biztosíték igény.  A Klíringtagok önkéntes alapon a kívánt kereskedési limitjeiknek megfelelően határozhatják meg a szükséges forgalmi biztosíték összegét. Az azonnali piaci biztosíték meghatározását KELER KSZF leiratban teszi közzé
Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Kiegészítő pénzügyi fedezet

A klíringtagi egyedi kockázatok kezelésére, bizonyos kötelezettségek megszegésének szankcionálására, a klíringtagi minimum tőke kiegészítésére, vagy egyéni és kollektív biztosítékelemek (átmeneti vagy tartós) elégtelensége esetén a hiány pótlására szolgál. További információ a Kiegészítő pénzügyi fedezetről.

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.

 

Kollektív biztosítékelemek Kollektív garancia alap hozzájárulás

A CEEGEX azonnali piaci klíringtagok kockázatközösséget vállalva egyénileg hozzájárulnak a CEEGEX / HUDEX/Gáz KGA garanciaalaphoz. Célja az egyéni biztosítékokkal nem fedezett alapvetően stressz kockázatok fedezése. A garanciaalap méretét és az egyéni hozzájárulások meghatározásának módszertanát illetve paramétereit a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján.

Kizárólag EUR számlapénzben.

 

 

 HUDEX HATÁRIDŐS PIAC
Típus Megnevezés Célja Milyen eszközökben teljesíthető?
Egyéni biztosítékelem   Alapszintű pénzügyi fedezet A HUDEX gáz határidős piacára való lépés esetén, egy alkalommal, csatlakozáskor kell elhelyezni az alapszintű pénzügyi fedezetet. Célja, hogy a kereskedési tevékenység kapcsán felmerülő kockázatokra fedezetet biztosítson. Összege fix értékben került meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé.

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.

Alapbiztosíték

Az alapbiztosíték célja hogy fedezetet nyújtson a termék árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra legalább 99%-os megbízhatósággal. Az alapbiztosíték mértéke termékenként kerül meghatározásra, melyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján.

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Árkülönbözet HUDEX gáz piacok esetében az árkülönbözet a piaci szereplő az adott instrumentumban való nyitott pozíciójának értékváltozása, amely lehet a klíringtag számára nyereség, vagy veszteség. Értékét naponta számítjuk. Az árkülönbözet T napon a kötésár és az aznapi záróár különbsége, további napokon az előző elszámolási nap és az aktuális elszámolási nap záróárának különbsége. Az így kalkulált árkülönbözet a nyitott pozícióján veszteséget szenvedő szereplőtől beszedésre kerül és ezt a KELER KSZF jóváírja a pozíción nyereséget elérőnek. Termék és piacszinten is az árkülönbözet összege 0. Kizárólag EUR számlapénzben.
Kiegészítő pénzügyi fedezet

A klíringtagi egyedi kockázatok kezelésére, bizonyos kötelezettségek megszegésének szankcionálására, a klíringtagi minimum tőke kiegészítésére, vagy egyéni és kollektív biztosítékelemek (átmeneti vagy tartós) elégtelensége esetén a hiány pótlására szolgál. További információ a Kiegészítő pénzügyi fedezetről.

 

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.

Kollektív biztosítékelemek Kollektív garancia alap hozzájárulás

A HUDEX gáz határidős piaci klíringtagok kockázatközösséget vállalva egyénileg hozzájárulnak a CEEGEX / HUDEX/Gáz KGA garancia alaphoz. Célja az egyéni biztosítékokkal nem fedezett alapvetően stressz kockázatok fedezése. A garanciaalap méretét és az egyéni hozzájárulások meghatározásának módszertanát illetve paramétereit a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján.

Kizárólag EUR számlapénzben.