Tesztek módszertana


A CEEGEX azonnali piacon kereskedhető termékek egyike sem MIFID szerinti pénzügyi termék így ez a szegmens nem tartozik az EMIR rendelet hatálya alá. A KELER KSZF rendszeresen készít piaci forgalmi elemzéseket, valamint a biztosítékképzés módszertana is rendszeres felülvizsgálatra kerül.

A HUDEX gáz derivatív piacon alkalmazott kockázatkezelés tekintetében a KELER KSZF az EMIR előírásait alkalmazza. A jogszabálynak megfelelően a KELER KSZF kockázatkezelése naponta elkészíti és elemzi a stressz tesztek, back tesztek eredményét, legalább havonta egyszer pedig az érzékenységvizsgálati tesztet.

A stressz tesztek során forgatókönyvek segítségével szimuláljuk, hogy a szcenárióbeli - korábban már bekövetkezett (historikus) vagy esetlegesen bekövetkező (hipotetikus) - események milyen hatással lennének az aktuális piaci nyitott kötésállomány értékére, valamint az egyes tagok nemteljesítése esetén mekkora kockázatot fut a KELER KSZF. Az EMIR előírásainak megfelelően a garancia alapnak mindenkor fedeznie kell a KELER KSZF által naponta készített stressz tesztekből kijövő kockázatok közül a legnagyobbat, vagy a második és harmadik legnagyobb kockázatok összege közül a nagyobbat (max (1;2+3)). A stressz teszt módszertan részletesebb bemutatása a közzétett módszertani dokumentációban található.

Módszertani leírások

A stressz tesztek eredménye minden hónapban közzétételre kerül, ennek megtekintéséhez kattintson ide.

A back tesztek készítése során portfólió szinten visszamérésre kerül, hogy a KELER KSZF által alkalmazott marginolási modell kizárólag az árak változásából eredő portfólió szintű árkülönbözetet milyen mértékben tudja fedezni. A tesztelés során kizárólag a pozíció értékváltozását vizsgáljuk egyik elszámolási napról a másikra következően, a pozíciók nagyságában bekövetkező változás nem része a kalkulációnak. Jogszabályi követelmény az éves szintű 99%-os megfelelőség biztosítása, amely minden nap visszamérésre kerül. A back teszt módszertan részletesebb bemutatása a közzétett módszertani dokumentációban található.

Módszertani leírások

A back tesztek eredménye minden hónapban közzétételre kerül, ennek megtekintéséhez kattintson ide.

Az érzékenységi tesztek termék és portfólió szinten készülnek. Termék szinten megvizsgáljuk, hogy a számított kockázati mérték egyes paramétereinek (konfidencia szint és tartási periódus) változtatása milyen hatással lenne a termék alapbiztosíték paraméterére. A portfólió szintű vizsgálat során a historikus és hipotetikus stressz tesztek forgatókönyveinek felhasználásával megvizsgáljuk, hogy a marginok mértékében bekövetkező %-os csökkentés/növelés és a spread kedvezmények megvonása, milyen hatással van a garancia alap által fedezendő kockázatok mértékére. Az érzékenységi teszt módszertan részletesebb bemutatása a közzétett módszertani dokumentációban található.

Módszertani leírások