Általános leírás

 

A Kereskedési Platformon (KP) azonnali gáz termékekben lehet kereskedni. A Kiegyensúlyozói gázpiacon pedig az egyensúlytalansági pozíciók alapján kiegyensúlyozói ügyletek jönnek létre. A fizikai gázszállításhoz kapcsolódó garanciavállalásért az FGSZ, mint rendszerirányító felelős, a pénzoldali garanciavállalást a KELER KSZF végzi. A KP és Kiegyensúlyozói gázpiacon nem pénzügyi jellegű termékekben kereskednek, így nem tartoznak az EMIR rendelet hatálya alá.

A klíringtagok kereskedési tevékenysége alapján elszámolási naponként számolódik a kumulált nettó pénzügyi pozíció, vagyis az, hogy az adott piaci szereplő nettó pénzügyi követelő vagy kötelezett. Minden elszámolási nap megállapításra kerül az előző elszámolási időszakra vonatkozóan az adott klíringtag pénzügyi eredménye, vagyis az, hogy kötelezettséggel, vagy követeléssel rendelkezik. A pénzügyi kötelezettségeket az Általános Üzletszabályzatban (ÁÜSz) meghatározott teljesítési időn belül kell kiegyenlíteni. Amennyiben ezt valamely klíringtag nem teszi meg, akkor a KELER KSZF-nek kell garantőrként helyt állni a vételár pénzügyi teljesítésért.

A pénzügyi eredmény rendezése klíringtagonként, nettósított módon történik. A pénzügyi rendezés a Settlement bankok által vezetett fizetési számlán történik, függetlenül az esetleges reklamációktól, későbbi helyesbítésektől.

A vételárszámla belföldi Kiegyensúlyozó és KP klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi Kiegyensúlyozó és KP klíringtag esetében nettó értéken (0% ÁFA) kerül kiállításra.

A Kereskedési Platformon a nemteljesítésből fakadó kockázatok kezelésére limit kerül alkalmazásra. AKP pozíciós limit a vételi ajánlatokra vonatkozó ajánlatbeviteli korlátot jelent. A limit alapja a KELER KSZF által számított limitfedezettség, amelynek módszertanát a KELER KSZF leiratban teszi közzé.

A KELER KSZF annak érdekében, hogy a klíringtagok pénzügyi kötelezettségének nemteljesítése esetén helyt tudjon állni, garanciarendszert működtet, melynek részleteit leiratban teszi közzé.