Alapbiztosíték

A KELER KSZF az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/834 rendelet (EMIR REFIT) 1. cikk 10. pont (7) bekezdése alapján közzéteszi az alapletétmodelljének működését és főbb feltételezéseit.

A Kereskedési Platformon és a Kiegyensúlyozói elszámolásban azonnali gáztermékek kereskedése zajlik, amelyből származó pénzügyi kötelezettségek nemteljesítéséből fakadó kockázatok kezelésére szolgál a gázpiaci forgalmi biztosíték. Számítása havonta egyszer történik, a számítás módszertana a KELER KSZF honlapján kerül közzétételre.

A forgalmi biztosíték számításának alapja a visszatekintési időszakban (12 gázhónap) kereskedett vételi Kereskedési Platform piaci ügyletek és vételi egyensúlytalansági pozíciók mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéke, továbbá a havi esedékességű korrekciós elszámolásból keletkező nettó pénzügyi kötelezettség ÁFA-val növelt bruttó értéke. Ezen értékek szummájának a 8%-a lesz a klíringtag forgalmi biztosítéka.

A klíringtagokra akkor is van forgalmi biztosíték igény meghatározva, ha nem kötöttek a fent említett visszatekintési periódus alatt vételi ügyletet. A minimum forgalmi biztosíték értéke 10.000.000 HUF.

A forgalmi biztosíték mértéke egyfajta limit a klíringtagok számára, hiszen forgalmi biztosíték igényként KELER KSZF kedvezményezettséggel helyeznek el különböző eszközöket, amelyek a FGSZ által vizsgált limitfedezettség és a KELER KSZF által vizsgált egyéni pénzügyi pozíciós limit részei.


Kapcsolódó link:

Kereskedési Platform garanciarendszere leirat