Forgalmi biztosíték

 

A KELER KSZF az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/834 rendelet (EMIR REFIT) 1. cikk 10. pont (7) bekezdése alapján közzéteszi az alapletétmodelljének (forgalmi biztosíték) működését és főbb feltételezéseit.

Kereskedési Platform

A Kereskedési Platformon a KELER KSZF pozíciós limitet alkalmaz, mely révén fedezetlen kitettség nem léphet fel, ’prepaid’ módon működik a piac. Mivel fedezetlen kitettség nincs ezért KELER KSZF által algoritmus alapján meghatározott forgalmi biztosítékigény sincs. A Klíringtagok önkéntes alapon a kívánt kereskedési limitjeiknek megfelelően határozhatják meg a szükséges forgalmi biztosíték összegét. A klíringtagoknak a tervezett kereskedési limitjüknek és a kitettségüknek megfelelő mértékű kollaterál eszközt kell elhelyezniük forgalmi biztosítékként. Amennyiben pénzügyi kötelezettséget nem generálnak, úgy nem szükséges elhelyezni forgalmi biztosítékot, tehát minimum forgalmi biztosítékigény KP klíringtag esetén nincs.

Kiegyensúlyozói elszámolás

A Kiegyensúlyozó gázpiacon történő forgalmi biztosítékszámítás során a KELER KSZF figyelembe veszi a rendszerirányító által megállapított gáznapi ENTRY és EXIT értékeket, amelyek tartalmazzák a szervezett gázpiaci pozíciókat és az OTC pozíciókat egyaránt. Továbbá a modell fontos eleme az ENTRY és EXIT értékek különbsége, vagyis az egyensúlytalansági pozíció. Amikor egy rendszerhasználónak az EXIT értéke magasabb, mint az ENTRY, akkor fizetési kötelezettsége keletkezhet a rendszerirányító felé (kivéve, ha az LPFS szolgáltatást igénybe veszi, de ennek hatása nem kerül figyelembevételre a modellben). A modellben e potenciális fizetési kötelezettségek több napra összeadva kerülnek figyelembevételre, aszerint, hogy egy esetleges nemteljesítés esetén a KSZF-nek, mit kellene vagy a múltban kellett volna fedeznie biztosítékokkal.

A forgalmi biztosíték alapja a forgalmi biztosíték bázis, amely három komponens maximuma: Expected Shortfall, Százalékos minimum és Fix minimum. A forgalmi biztosíték bázis még pufferelésre kerül a szakértői pufferrel és a prociklikussági pufferrel. A kerekítés után, a pufferelt forgalmi biztosíték bázis adja a tényleges forgalmi biztosítékigényt.

A magyar gázpiacon rendszerirányítóként működő klíringtagokra egyedi biztosítékszámítás alkalmazandó. Azon klíringtagokra, amelyek rendszerirányítónak minősülnek, de a magyar gázpiacon nem ezt a szerepet töltik be, azokra a fent részletezett módszertan alkalmazandó.

A Kiegyensúlyozói gázpiac forgalmi biztosítékának meghatározásához használt részletes módszertant és egyes paraméterek értékét a KELER KSZF leiratban teszi közzé.