Garancia Alap


A klíringtagok kockázatközösséget vállalva egyénileg hozzájárulnak a Kereskedési Platform és Kiegyensúlyozói gázpiac garanciaalapjához (KP KGA). A kollektív garanciaelem célja az egyéni biztosítékokkal nem fedezett, alapvetően stressz kockázatok fedezése. Nemteljesítés esetén, amennyiben a nemteljesítő klíringtag egyéni biztosítékai és kollektív garanciaalap hozzájárulása, valamint a KELER KSZF KP és Kiegyensúlyozói gázpiacra allokált alapszintű garanciális tőkéje nem nyújt elegendő fedezetet a hiány kiegyenlítésére, akkor a vétlen klíringtagok kollektív garanciaalap hozzájárulása is felhasználásra kerül. Az Egyéni és Kollektív biztosítékelemek felhasználásának sorrendjéről további információk a ’Felhasználási sorrend’ menüpontban találhatóak.

A KP KGA méretének és a Klíringtagi hozzájárulásoknak meghatározása és beszedése havonta egyszer, kockázatarányosan történik a historikus Kiegyensúlyozói gázpiac forgalmi biztosíték adatok alapján. A KP KGA méretének meghatározása ’bottom-up’ módszer alapján történik, azaz a klíringtagonként egyénileg meghatározott garanciaalap hozzájárulások összege adja meg a végső KP KGA méretét.

A KELER KSZF legalább évente vizsgálja a garanciaalap méretének elégségességét és a paraméterek megfelelőségét. A garanciaalap meghatározásának pontos módszertana és a kapcsolódó paraméterek leiratban kerülnek meghirdetésre.