Alapbiztosíték

A KELER KSZF az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/834 rendelet (EMIR REFIT) 1. cikk 10. pont (7) bekezdése alapján közzéteszi az alapletétmodelljének működését és főbb feltételezéseit.

A határidős termékek esetében az alapbiztosíték mértéke alaptermékenként kerül meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján. Az alaptermék alapján meghatározott alapletét alkalmazásra kerül az adott alaptermék minden lejáratra vonatkozó instrumentumára figyelembe véve az adott instrumentum kontraktus méretét. Ennek oka, hogy az alaptermék minden esetben likvidebb, mint a határidős lejáratok, illetve sok lejárat esetében a gyenge likviditás miatt nem lenne hatékony a volatilitás mérése. Az alapletét célja, hogy legalább 99%-os megbízhatósággal fedezetet nyújtson az instrumentum árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra.

A KELER KSZF az alapbiztosítékot delta-normál VaR (Value at Risk) kockázati mérték számítás után határozza meg a jogszabályban előírt követelményeknek megfelelve. Az alkalmazott paraméterek: minimum 2 napos tartási periódus (EMIR 153/2013/EU RTS 26. cikk), 99%-os konfidencia szint (EMIR 153/2013/EU RTS 24. cikk) és legalább 1 éves visszatekintési periódus (EMIR 153/2013/EU RTS 25. cikk). A VaR érték meghatározásához továbbá a termékek 250 napra számított loghozamaiból eredő volatilitása kerül felhasználásra. Az így számított kockázati mérték az EMIR 153/2013/EU RTS 28. cikkének megfelelően kiegészítésre kerül legalább a prociklikusság elleni pufferrel (25%).

A garantált fizikai szállítású határidős értékpapírok esetén szállítási hónap (delivery) kiegészítő biztosíték is alkalmazásra kerül a szállítási ciklusban és az azt megelőző 4 kereskedési napon.

A teljesítendő alapbiztosíték-igény számítása portfólió alapon történik a chicagói fejlesztésű SPAN® szoftver segítségével. A SPAN szoftver a termékek egy részénél az alaptermék devizájában számolja ki az alapbiztosíték igényt. Ezt egy előzetesen megadott árfolyamon forintosítja a folyamat végén, amely árfolyam leiratban közzétételre kerül. A KELER KSZF nem módosítja napi szinten az árfolyamot, hanem egy stabilabb, havi szintű árfolyam módosítást alkalmaz. A beállított árfolyam alapja a megelőző hónap (20 kereskedési nap) átlagárfolyama kerekítve.

A portfólió szintű alapbiztosíték igény számítása során az adott szegregációs szinthez tartozó nettó nyitott pozíciók és a hozzájuk tartozó alapbiztosíték paraméter alapján számított biztosítékigény csökkentésre kerül a KELER KSZF által megállapított spread kedvezményekkel. A spread kedvezményeknek két típusa van: 1. a termékek közötti spread kedvezmény, amely a különböző termékekben nyitott ellentétes irányú pozíciók együttes alapletét igényéből levont százalékos kedvezmény 2. a lejáratok közötti spread kedvezmény, amely azonos termékben, de eltérő lejáratokban nyitott ellentétes irányú pozíciók együttes alapletét igényéből levont százalékos kedvezmény. A spread kedvezmények meghatározása minden esetben a napi hozamok közötti Pearson-féle korrelációs együttható alapján történik.

A KELER KSZF az alapletét modelljének minden paraméterét meghatározott időközönként (pl.: havonta, negyedévente, évente) a jogszabálynak megfelelően felülvizsgálja. Az alapbiztosíték meghatározás módszertana, a kockázati mérték használata és a spread kedvezmények megállapításának metódusa a közzétett módszertani dokumentumban kerül részletesebb bemutatásra.A  portfolió  alapú  alapbiztosíték számítási  módszer  működésének leírása:

 


Kapcsolódó linkek:

Részvény ügyletkör garanciarendszere leirat
Pénzügyi ügyletkör garanciarendszere leirat
KELER KSZF Áru szekció leirat
Módszertani leírások