Kollaterál

A KELER KSZF a megfelelő szegregációs szinteken meghatározza a teljesítendő egyéni biztosíték igényt. BÉT derivatív piacok vonatkozásában az árkülönbözet kivételével, amely csak számlapénzben rendezhető, valamennyi egyéni biztosítékelem teljesíthető az aktuális értékpapír és devizabefogadási kondíciós listának megfelelő kollaterál eszközökben. A kollektív biztosítékigény, azaz a KGA hozzájárulás klíringtagi szintű és kizárólag számlapénzben teljesíthető.

A KELER KSZF a jogszabályi követelményeknek megfelelően csak nagymértékben likvid eszközöket fogad el biztosítékként, amelyek értéke haircut-tal csökkentett módon kerül beszámításra. A haircut-ok meghatározása a szabályozással összhangban az eszköz likviditása és értékpapírok esetén a kibocsátó hitelminősítését figyelembe véve kerül kialakításra VaR kockázati mérték számítás alapján. A kockázati mérték alapján kalkulált haircut legalább 2 napi árváltozást hivatott fedezni 99,9%-s konfidencia szinten, amely legalább a prociklikussági puffer mértékével kerül megnövelésre.

A kollaterál eszközök értékélése naponta történik piaci árfolyamon. Indokolt esetben napközbeni átértékelésre, a befogadási feltételek vagy a haircut módosítására is lehetőség van.

Az egyes befogadott eszközök összértékét a KELER KSZF limitálja az EMIR-nek megfelelő koncentrációs limitek alkalmazásával. A befogadott eszközök listája a hozzájuk tartozó haircut érték és a koncentrációs limit az értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában található.

Kapcsolódó link:
A KELER KSZF értékpapír- és deviza befogadási kondíciói