Általános leírás

A KELER KSZF, mint központi szerződő fél az EMIR uniós rendelet előírásainak megfelelően nyújt garanciavállalási szolgáltatást az azonnali tőkepiacokra (BÉT, BÉTa, MTS Hungary). A klíringtagok által az adott kereskedési helyszínen kötött ügyletek multilaterális nettósítását elvégezve a KELER KSZF jogilag az ügyletbe lép, vagyis minden vevőnek eladója és minden eladónak vevője lesz (nováció). Ezzel a klíringtag nincs közvetlenül kitéve annak a kockázatnak, hogy az ügylet másik résztvevője nem teljesíti időben a kötelezettségét, ugyanis a nováció pillanatától a KELER KSZF garanciát vállal az ügylet teljesülésére. A KELER KSZF ennek érdekében garanciarendszert működtet, amelynek elemei a felmerülő kockázatokkal összhangban kerülnek meghatározásra.