Alapbiztosíték

A KELER KSZF az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/834 rendelet (EMIR REFIT) 1. cikk 10. pont (7) bekezdése alapján közzéteszi az alapbiztosíték modelljének működését és főbb feltételezéseit.

Az alapbiztosíték mértéke termékenként kerül meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján. Célja, hogy legalább 99%-os megbízhatósággal fedezetet nyújtson a termék árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra.

A KELER KSZF az alapbiztosítékot delta-normál VaR (Value at Risk) kockázati mérték számítás alapján határozza meg a jogszabályban előírt követelményeknek megfelelve. Az alkalmazott paraméterek: minimum 2 napos tartási periódus (EMIR 153/2013/EU RTS 26. cikk), 99%-os konfidencia szint (EMIR 153/2013/EU RTS 24. cikk) és legalább egy éves visszatekintési periódus (EMIR 153/2013/EU RTS 25. cikk), amely tartalmaz stressz eseményt (amennyiben nem volt stressz esemény az elmúlt 250 napban, úgy a visszatekintési periódust meg kell növelni hogy az már tartalmazzon piaci stresszt). A VaR érték meghatározásához továbbá a termék visszatekintési periódusra számított loghozamából eredő volatilitása kerül felhasználásra. Az így számított kockázati mérték az EMIR 153/2013/EU RTS 28. cikkének megfelelően kiegészítésre kerül a prociklikusság elleni pufferrel (25%). Továbbá, érzékenységvizsgálaton alapuló szakértői és likviditási pufferrel növelhető az alapbiztosíték mértéke. Új termékek és adathiányos illikvid termékek esetében a historikus volatilitás hiányában egy szakértői megközelítés alapján választott proxy termék volatilitása kerül felhasználásra az alapbiztosíték meghatározásához.

A portfólió szintű alapbiztosíték igény számítása során az adott szegregációs szinthez tartozó nettó nyitott pozíciók és a hozzájuk tartozó alapbiztosíték paraméter alapján számított biztosítékigény csökkentésre kerül a KELER KSZF által megállapított spread kedvezményekkel. A spread kedvezményeknek egy típusa van a multinet pénzügyi piacon: a teljesítési napok közötti spread kedvezmény, amely azonos termékben, eltérő napokon nyitott ellentétes irányú pozíciók együttes alapbiztosíték igényéből levont százalékos kedvezmény.

A teljesítendő alapbiztosíték igény számítása portfólió alapon történik a chicagói fejlesztésű SPAN® szoftver segítségével.

A KELER KSZF az alapbiztosíték modelljének minden paraméterét meghatározott időközönként (pl.: naponta, évente) a jogszabálynak megfelelően felülvizsgálja. Az alapbiztosíték meghatározás módszertana, a kockázati mérték használata és a spread kedvezmények megállapításának metódusa a közzétett módszertani dokumentumban kerül részletesebb bemutatásra.

Kapcsolódó linkek:

Margin paraméterek
Módszertani leírások