Alapbiztosíték

A KELER KSZF az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/834 rendelet (EMIR REFIT) 1. cikk 10. pont (7) bekezdése alapján közzéteszi az alapletétmodelljének működését és főbb feltételezéseit.

Az alapbiztosíték mértéke termékenként kerül meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján. Célja, hogy legalább 99%-os megbízhatósággal fedezetet nyújtson a termék árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra.

A KELER KSZF az alapbiztosítékot delta-normál VaR (Value at Risk) kockázati mérték számítás alapján határozza meg a jogszabályban előírt követelményeknek megfelelve. Az alkalmazott paraméterek: minimum 2 napos tartási periódus (EMIR 153/2013/EU RTS 26. cikk), 99%-os konfidencia szint (EMIR 153/2013/EU RTS 24. cikk) és legalább 1 éves visszatekintési periódus (EMIR 153/2013/EU RTS 25. cikk). A VaR érték meghatározásához továbbá a termékek 250 napra számított loghozamaiból eredő volatilitása kerül felhasználásra. Az így számított kockázati mérték az EMIR 153/2013/EU RTS 28. cikkének megfelelően kiegészítésre kerül legalább a prociklikusság elleni pufferrel (25%). Új termékek esetében a historikus volatilitás hiányában a BUX index volatilitása kerül proxyként felhasználásra az alapletét meghatározásához.

A teljesítendő alapbiztosíték igény számítása portfólió alapon történik a chicagói fejlesztésű SPAN® szoftver segítségével. A SPAN szoftver a termékek egy részénél az alaptermék devizájában számolja ki az alapbiztosíték igényt. Ezt egy előzetesen megadott árfolyamon forintosítja a folyamat végén, amely árfolyam leiratban közzétételre kerül. A KELER KSZF nem módosítja napi szinten az árfolyamot, hanem egy stabilabb, havi szintű árfolyam módosítást alkalmaz. A beállított árfolyam alapja a megelőző hónap (20 kereskedési nap) átlagárfolyama kerekítve.

A portfólió szintű alapbiztosíték igény számítása során az adott szegregációs szinthez tartozó nettó nyitott pozíciók és a hozzájuk tartozó alapbiztosíték paraméter alapján számított biztosítékigény csökkentésre kerül a KELER KSZF által megállapított spread kedvezményekkel. A spread kedvezményeknek két típusa van: 1. a termékek közötti spread kedvezmény, amely a különböző termékekben nyitott ellentétes irányú pozíciók együttes alapletét igényéből levont százalékos kedvezmény 2. a teljesítési napok közötti spread kedvezmény, amely azonos termékben, eltérő napokon nyitott ellentétes irányú pozíciók együttes alapletét igényéből levont százalékos kedvezmény. A spread kedvezmények meghatározása minden esetben a napi hozamok közötti Pearson-féle korrelációs együttható alapján történik, értékük pedig leiratban kerül közzétételre.

A KELER KSZF az alapletét modelljének minden paraméterét meghatározott időközönként (pl.: havonta, negyedévente, évente) a jogszabálynak megfelelően felülvizsgálja. Az alapbiztosíték meghatározás módszertana, a kockázati mérték használata és a spread kedvezmények megállapításának metódusa a közzétett módszertani dokumentumban kerül részletesebb bemutatásra.


Kapcsolódó linkek:

Részvény szekció garanciarendszere leirat
Hitelpapír szekció garanciarendszere leirat
BÉT MTF piacok garanciarendszere leirat
MTS piac leirat
Módszertani leírások