Garanciarendszer elemei

A KELER KSZF garanciarendszert működtet, amelynek célja a klíringtagok nemteljesítése esetén a vétlen fél felé való értékpapírbeli és/vagy pénzbeli kötelezettségek teljesítésének biztosítása. A garanciarendszer egyéni és kollektív biztosíték elemekből épül fel az alábbiak szerint:

 MULTINET PIACOK
Típus Megnevezés Célja Milyen eszközökben teljesíthető?
Egyéni biztosíték elemek Alapszintű pénzügyi fedezet

A BÉT Részvény szekciójába, Hitelpapír szekciójába, BÉTa piacra, vagy MTS Hungary piacra lépés esetén, egy alkalommal, csatlakozáskor kell elhelyezni az alapszintű pénzügyi fedezetet. Célja, hogy az aznapi kereskedésből származó egyéni kitettségekre nyújtson fedezetet. Összege fix értékben került meghatározásra az egyes kereskedési színterekre, melyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé.

Az alapszintű pénzügyi fedezet mértéke kiegészülhet piaconként likviditási deviza óvadékkal (LIDÓ) amennyiben az elszámolt multinet piacokon a külföldi devizában elszámolt termékek kockázata azt indokolja. A LIDÓ mértéke az alapszintű pénzügyi fedezettel együtt kerül leiratban meghirdetésre. 

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.

 

Alapbiztosíték

Az alapbiztosíték mértéke termékenként kerül meghatározásra, melyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján. Célja, hogy fedezetet nyújtson a termék árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra, legalább 99%-os megbízhatósággal.

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.

Árkülönbözeti letét Multinet piacok esetében az árkülönbözeti letét az alapbiztosíték része (kollaterializálódik). Ez azt jelenti, hogy az adott termékben nyitott pozícióval rendelkező piaci szereplők számára kedvezőtlen ármozgások esetén kerül csak  beszedésre. Értékét naponta számítjuk. T napon a kötésár és az aznapi záróár különbsége, további napokon az előző elszámolási nap és az aktuális elszámolási nap záróárának különbsége.

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.

Kiegészítő pénzügyi fedezet A klíringtagi egyedi kockázatok kezelésére, bizonyos kötelezettségek megszegésének szankcionálására, a klíringtagi minimum tőke kiegészítésére, vagy egyéni és kollektív biztosítékelemek (átmeneti vagy tartós) elégtelensége esetén a hiány pótlására szolgál.

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.

Kollektív biztosítékelemek Kollektív garancia alap hozzájárulás

A klíringtagok kockázatközösséget vállalva egyénileg hozzájárulnak a multinet piac garancia alapjához (TEA). A kollektív garanciaelem célja az egyéni biztosítékokkal nem fedezett, alapvetően stresszkockázatok fedezése. Nemteljesítés esetén, amennyiben a nemteljesítő klíringtag egyéni biztosítékai és kollektív garancia alap hozzájárulása, valamint a KELER KSZF multinet piacra allokált alapszintű garanciális tőkéje nem nyújt elegendő fedezetet a hiány kiegyenlítésére, akkor a vétlen klíringtagok kollektív garancia alap hozzájárulása is felhasználásra kerül.

Kizárólag HUF számlapénzben.