Általános leírás

Klíringtagság általános leírása

A KELER KSZF központi szerződő félként kizárólag a vele szerződéses jogviszonyban álló klíringtagok és energiapiaci alklíringtagok részére végez elszámolási és garanciavállalási szolgáltatást.

A klíringtagsági rendszer szereplői:

  • általános klíringtag
  • egyéni klíringtag
  • egyedileg szegregált ügyfél (alklíringtag, megbízó)
  • alklíringtag
  • megbízó
  • settlement agent (teljesítési megbízott)
  • tartalék klíringtag
  • gázpiaci klíringtag
  • energiapiaci alklíringtag

A kockázatkezelési rendszer elsődleges védelmi vonalát maguk a klíringtagsági rendszer szereplői jelentik, ezért a tagsági kritériumrendszert a tagok és a piaci szegmens kockázatai határozzák meg, így függ a klíringtagság típusától és az érintett piac egyedi kockázataitól.  A feltételrendszer kialakítása során a KELER KSZF az azonos kockázati profilú piacokon azonos feltételeket támaszt a résztvevőkkel szemben.

A klíringtagsági rendszerben történő részvétel alapvető előfeltétele a szükséges felügyeleti engedély megléte, valamint az előírt tőkekövetelmény teljesítése és annak ellenőrizhetősége.

A klíringtagsági rendszer szereplői a tagsági feltételek teljesítését követően szerezhetnek klíringjogot az elszámolásban való részvételre, melynek során az előírt fedezetképzési és a teljesítési kötelezettségeiknek folyamatosan megfelelnek.