Energiapiac

Energiapiaci klíringtagság
Fogalma Az Energiapiaci Alklíringtag kereskedési joggal rendelkezik, és jogosult saját számlára kereskedni és ügyleteit elszámolni.
Felelősség Az Energiapiaci Alklíringtag felelősséggel tartozik az általa elszámolt valamennyi ügylet teljesítésért a KELER KSZF felé.
Jogi kapcsolat Az Energiapiaci Alklíringtag közvetlen jogi kapcsolatban áll a KELER KSZF-fel, így más Energiapiaci Alklíringtagok nemteljesítése esetén igénybe veheti a KELER KSZF garanciavállalási szolgáltatását.
Tőkekövetelmény 75 MFt; egységesen valamennyi piac tekintetében

  

Energiapiaci alklíringtagok csatlakozási folyamata
Alklíringtagság Számlanyitás a Kiegyenlítő banknál
Kapcsolatfelvétel a KELER KSZF-fel Kapcsolatfelvétel az ügyfél által választott partner Kiegyenlítő bankkal
KYC kérdőív kitöltése Ügyfél-átvilágítás a Kiegyenlítő bank folyamatai szerint
Csatlakozási dokumentumok (ld. lentebb) benyújtása Számlanyitás
Döntéshozatal az Alklíringtagságról KELER KSZF tájékoztatása a Kiegyenlítő banknál vezetett Bankszámláról

 

Energiapiaci alklíringtagság csatlakozási dokumentum lista
KYC regisztrációs adatlap
Kitöltött KYC kérdőív, mely csatolmányként tartalmazza az auditált beszámolót, valamint a tulajdonosi struktúrát bemutató dokumentumot is
30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
Teljeskörűen kitöltött Törzsadatlap
Az ügyfél cégjegyzésre jogosult képviselőire, meghatalmazottakra, egyéb képviselőkre vonatkozó kitöltött és aláírt Adatbejelentő lap
A cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya
Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) eredeti példánya vagy hitelesített másolata

Magyar állampolgár (aláíró/képviselő, meghatalmazott) esetén
személyigazolvány és lakcímkártya másolata vagy
• kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya másolata vagy
• útlevél és lakcímkártya másolata

Külföldi – nem magyar – állampolgár (aláíró/képviselő, meghatalmazott) esetén
útlevél másolata vagy
személyi igazolvány másolata
Teljeskörűen kitöltött és cégszerűen aláírt Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
Székhely szerinti adószámot igazoló dokumentum
Energia piaci alklíringtagsági szerződés + 1. sz. melléklete
Energia piaci alklíringtagsági szerződés esetében NCM02 szerződés
Energia piaci alklíringtagság bővítése (szerződés meglévő energiapiaci alklíringtagoknak)
Kiegyenlítő banknál nyitott bankszámlaszerződés

 

Ha szeretne többet megtudni a KELER KSZF általános klírigtagi (GCM, General Clearing Member) szolgáltatásáról, kérjük tekintse meg az alábbi videót.

A videó linkje: https://youtu.be/pWK3LRz6ekQ