Trade Reporting kötelező jelentések

A KELER KSZF valamennyi, a MIFID és így az EMIR hatálya alá tartozó derivatív ügylet tekintetében elvégzi a TR riportok előállítását a KELER KSZF – Klíringtag viszonylatában, majd azokat megküldi a KELER TR rendszere felé. A KELER TR rendszere biztosítja az elkészített riportok továbbítását a RegisTR felé.

Ezen túlmenően, a KELER KSZF a TR riportolás keretében kiegészítő szolgáltatást nyújt a klíringtagok és az energiapiaci alklíringtagok részére.

A szolgáltatás keretében, megbízás alapján, a tőkepiaci derivatív klíringtagok ügyfeleire vonatkozóan is előállítja a riportokat, melyeket – a klíringtag választása alapján – vagy a klíringtag részére küldi meg, vagy közvetlenül továbbítja a KELER TR rendszere felé.

Az energiapiaci alklíringtagok ügyleteire vonatkozó és előkészített TR riportok közvetlenül az energiapiaci alklíringtag részére kerül megküldésre, és a KELER TR rendszere biztosítja az elkészített riportok továbbítását a RegisTR felé.