Tájékoztató Gázpiaci klíringtagok és Energiapiaci alklíringtagok adatszolgáltatási kötelezettségéről - 2019/2020. évi auditált beszámoló - Beküldési határidő: 2020. december 31.

Tisztelt Gázpiaci klíringtagunk és Energiapiaci alklíringtagunk!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatának a gázpiaci klíringtagok és energiapiaci alklíringtagok adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó 3.5.3.1., illetve 9.5.3. pontjára, mely az alábbiakat írja elő:

„A gázpiaci klíringtag/energiapiaci alklíringtag auditált mérleget és eredmény-kimutatást, az auditori jelentéssel és a kiegészítő mellékletekkel, továbbá a kitöltött Know Your Customer kérdőívvel együtt a következő év december 31. napjáig köteles eljuttatni a KELER KSZF-hez.”

Ez jelen esetben a 2019/2020. évi aláírt auditált mérlegbeszámolót és eredménykimutatás elküldését, valamint a Know Your Customer (KYC) kérdőív kitöltését jelenti, melynek kitöltési határideje 2020. december 31.

Tájékoztatjuk, hogy a KELER KSZF - fent említett szabályzati pontjai alapján - kiegészítő pénzügyi fedezetet határozhat meg a kitöltési határidőt elmulasztó klíringtagok számára, és amennyiben az adott klíringtag a határidőt követő 15. napig (2021. január 15.) sem teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét, úgy jogosult klíringjogát felfüggeszteni.

A beszámolási kötelezettségről szóló tájékoztató teljes szövege megtalálható a lentebb csatolt dokumentumra kattintva, valamint a KID-en a Kis Infok/KELER KSZF/KELER KSZF Tájékoztatók mappában.

Üdvözlettel:
KELER KSZF Zrt.