Versenyképes és ügyfélbarát KELER KSZF-et akarunk, interjú Pavlics Babettel, a KELER KSZF vezérigazgatójával


A KELER KSZF (Központi Szerződő Fél) a KELER Csoport részeként nem csak a hazai tőkepiacok fontos alapinfrastruktúrája, hanem 2010 óta az energiakereskedelemben egyre nagyobb szerephez jutó energiatőzsdéken is fontos garantőri és elszámolási tevékenységet végez. A KELER KSZF egy éve kinevezett vezérigazgatójával, Pavlics Babett-tel beszélgettünk az elmúlt év eredményeiről, a pandémiás helyzetben megtett intézkedésekről és a KELER KSZF 2021-es céljairól, feladatairól.


Ha jók az értesüléseink márciusban volt egy éve, hogy csatlakozott a KELER KSZF élére. Pont egy olyan történelmi pillanatban, amikor a COVID miatti első lezárásról szóló döntés megszületett. Mik azok a fontos intézkedések, amiket alapinfrastruktúraként ebben a helyzetben meg kellett tenniük?

A KELER Csoport mind az értéktár, mind pedig a központi szerződő fél sapkájában kiemelt infrastruktúrának minősül. Különös felelősségünk van tehát a piaci szereplők felé és ennek megfelelően a pandémia kitörésekor a szolgáltatásaink, illetve a folyamatos működőképességünk biztosítása volt az elsődleges szempont. Büszkén mondhatom, hogy jól vizsgáztunk. A KELER Csoport minden funkciójában folyamatosan rendelkezésre állt, sőt a pandémiából adódó extra kihívások ellenére is maximális biztonságot és kiegyenlítési fegyelmet tudtunk nyújtani a piacnak még a márciusban tapasztalt rendkívül extrém volumenek és volatilitás mellett is.

A vezetői fókusz a kezdetekben egyértelműen egyfelől az IT megoldásokon, másfelől a kollégáink egészségének megőrzésén volt. Az IT kollégák profizmusának és az elmúlt évek munkájának köszönhetően a KELER csoportban dolgozó valamennyi kollégánk számára rendkívül gyors ütemben, napokon belül tudtunk a távmunkához szükséges, kiber biztonság szempontjából is megfelelő eszközöket biztosítani. Ahogy az idő haladt természetesen nálunk is folyamatosan merültek fel megoldandó feladatok az új „online” működési környezet hatékonyságának fenntartása, valamint a csapatok összetartása és az együttműködés erősítésének terén. Különböző kezdeményezésekkel igyekszünk kollégáinkat a munkán kívül is összehozni. Így szerveztünk már lépésszámláló jellegű sport valamint vicces online kihívásokat vagy éppen szabadegyetem-szerű belső webes előadássorozatot. Az új belépők könnyebb integrálódása érdekében megerősített online „mentoring” és képzési programokat hoztunk létre, továbbá a kollégákkal, valamint az üzleti partnereinkkel is minden csatornát kihasználva próbálunk aktív kapcsolatot tartani, hogy az üzleti tevékenységünk és a projektjeink továbbra is töretlen sebességgel haladjanak.

Ha már projekteket említett, a sajtóban is megjelent, hogy a KELER KSZF 2020. decemberben az energiapiaci ügyfelei kiszolgálásához egy új kiegyenlítési modellre állt át. Mit jelent ez a változás és mik az első hónap tapasztalatai?

Egy központi szerződő fél fő feladata leegyszerűsítve a kereskedési helyszíneken kötött ügyletek megfelelő időre történő garantált elszámolása és teljesítése. Az energiapiacokon ez a kereskedésben részvevő partnerek által kötött tranzakciók végső pénzügyi ellenértékének garantált kifizetését, illetve beszedését jelenti. A KELER KSZF önmaga nem bank, ezért az energia piacokon kötött ügyleteket egészen tavaly decemberig az anyavállalatunknál, a KELER-nél, mint hitelintézetnél vezetett számlákon számoltuk el. Tavalyi évben a KELER megszerezte az úgynevezett CSDR engedélyét, mely egyfelől egy igazán nagy siker és a tevékenységének EU szinten történő harmonizálását és kiterjesztését nyújtja, ugyanakkor bizonyos szolgáltatások terén korlátokat is jelent. Ilyen korlát az is, hogy a KELER a jövőben már nem kínálhat hagyományos értelemben vett pénzszámla-vezetési szolgáltatást az energiapiacról kikerülő, tulajdonképpen banki fogalomrendszerben „vállalati” ügyfeleknek. Ennek következtében a KELER KSZF 3 univerzális kereskedelmi bankkal alakított ki olyan, IT oldalon automatizált és a kiegyenlítési fegyelem és garanciák miatt számos elemben háromoldalú: KELER KSZF - bank - ügyfél modellt, amely teljes mértékben kiváltja a korábbi folyamatot, sőt, új lehetőségeket is hordoz az ügyfelek számára.

A változás komoly projektmunka után valósulhatott meg, de ma – több mint 3 hónapnyi működés után – bátran kijelenthetjük, hogy működik. Abban is hiszek, hogy a rendszer már középtávon jelentős hozzáadott értéket fog nyújtani az ügyfeleinknek, hiszen több bank versenyez a kegyeikért a számlavezetés oldalon. Másfelől hozzájárul a KELER KSZF versenyképességéhez és hatékonyságának is növeléséhez, és bízom benne, hogy a banki partnereinkkel együtt napról napra erősebben fogunk hozzájárulni az egész magyar tőke- és energiapiac további erősödéséhez.

Erősen szabályozott infrastruktúraként a fenti üzletfejlesztési projektek mellett biztosan számos más uniós elvárás is temérdek megfeleléshez kapcsolódó feladatot állít a KELER KSZF elé. Esetleg kaphatunk egy magas szintű képet, mik az idei évben jelentkező feladatok?A rendkívül szigorú Európai Uniós szabályozási háttérből adódó megfelelési feladataink valóban minden évben a feladatlistáink elején állnak. Idén ki kell dolgoznunk az értékpapírpiacokat jelentősen érintő, a kiegyenlítési fegyelem különböző aspektusait erősítő, úgynevezett SDR Európai Uniós rendelet gyakorlati vonatkozásait. Ezen kívül megjelent a központi szerződő felek helyreállítási és felszámolási kérdéskörét szabályozó úgynevezett CCP R&R (Recovery&Resolution) rendelet is. Ma úgy látjuk, hogy bár mint minden ilyen nagy horderejű szabályozásnál, ezekben is vannak még nyitott kérdések, amik még az EU szintjén is egyeztetésre szorulnak, de a felkészülés jól halad. Mindannyian hiszünk benne, hogy a munka eredményének kedvezményezettei a tőkepiaci szereplők, a bankok és befektetési szolgáltatók és rajtuk keresztül a lakossági és intézményi befektetők lesznek. Ők azok, akik érdekében egy EU szinten is egységesebb, kiszámíthatóbb és biztonságosabb kiegyenlítési és elszámolási folyamat fog kialakulni, mely mögött még „biztosabb” lábakon álló infrastrukturális szereplők fognak állni.

Ez mindenképpen megnyugtatóan hangzik, hisz a biztonság valóban a befektetők első számú érdeke. Ugyanakkor az ügyfél-elégedettség ennél mindig összetettebb szempontok mentén alakul. Hogy látja, mit tud tenni a KELER KSZF, hogy javítsa az ügyfelei elégedettségét?

Központi szerződő félként, valóban a kockázatkezelési tevékenységünk fejlesztése kell, hogy a munkánk centrumában álljon, s az ügyfél-elégedettség ezen a téren nem egyszerű kérdés. A központi szerződő fél ilyenkor mindig két oldal között kell, hogy megtalálja az egyensúlyt: a tagjainkra nehezedő különböző óvadék-elvárásainkat és fedezeti követelményeinket úgy kell meghatároznunk, hogy ne fojtsuk meg a kereskedési kedvet, ugyanakkor sosem lehet kompromisszumot kötni a piacvédelmi céljaink terén sem. Napról napra azon dolgozunk, hogy ez az egyensúly egyre jobb legyen.

Emellett kiemelném, hogy a KELER KSZF a 2021-es évben általánosságban nagy hangsúlyt kíván helyezni az ügyfélkiszolgálásának és értékesítési tevékenységének fejlesztésére, amely egyúttal reményeink szerint jelentősen hozzá fog járulni a pozitív ügyfél-elégedettséghez. Dedikált kollégáink számos iniciatívát indítottak, melyek során egyfelől szeretnénk megmutatni a piacainknak azokat az értékeket, amit a szabályozott kereskedési helyszíneken történő üzletkötés és a „CCP” funkció jelent.

Emellett fontos stratégiai célunk, hogy tovább erősítsük az üzleti tevékenységünket azokon a piacokon, ahol már régóta jelen vagyunk, és új ügyfeleket szerezzünk a kereskedési helyszíneinkkel, a BÉT-tel, a magyar gázpiaccal (CEEGEX, HUDEX, FGSZ) valamint a rajtunk keresztül elérhető nyugat-európai energiatőzsdékkel együtt.

A fentieket erős marketing-kommunikációs tevékenységgel tervezzük megtámogatni. A szakmai közösségi oldalon, a LinkedIn-en aktív szereplők vagyunk és szakmai tartalmakat osztunk meg. Ugyanígy terveink között szerepel a kereskedési helyszínekkel karöltve közös aktivitások, online konferenciák és egyéb szakmai rendezvények megtartása, melyek hozzájárulnak a szabályozott kereskedési helyszínen történő üzletkötés, valamint egy CCP által nyújtott garantált teljesítési rendben történő elszámolás és partnerkockázat kezelés előnyeinek ismertetésében és annak erősítésében.

Zárásként Ön szerint mi az a legnagyobb kihívás, amire a mai rendkívüli körülmények között egy vállalatvezetőnek szektortól függetlenül meg kell küzdeni az eredményesség és a vállalat sikere érdekében?

A COVID-19-es szituáció szinte egyik napról a másikra kényszerített rá teljes szektorokat, hogy száz százalékban távmunkára álljanak át.  Az otthonról történő munkavégzés pedig – véleményem szerint – az egyik olyan vívmány lesz, ami a pandémiát követő időkben is velünk marad majd.

Hiszek benne, hogy egy vállalat sikereinek egyik kulcspontja a munkavállalók elkötelezettsége és teljesítménye, ebből az is következik, hogy úgy vélem a jövő sikeres vezetője az lesz, aki a legjobban alkalmazkodik az új világhoz és képes lesz az embereit motiválni, teljesítményre ösztönözni a megváltozott „távoli” munkavégzésben is.

Sokszor már elcsépeltnek érezzük az „agilitás” fogalmát, de azt gondolom, hogy a megoldás központú, a tényleges eredményekre fókuszáló rugalmas és alkalmazkodni képes működés a jövő sikerének záloga.

Emellett továbbra is erősen hiszek az együttműködés erejében. Itt nem csak a cégen belüli csapatokra gondolok, hanem a vertikális és horizontális együttműködésekre, a különböző érdekcsoportok összefogására és a közös célok mentén történő munkamegosztásra és egymás támogatására. A KELER KSZF mindezt szem előtt tartva aktívan dolgozik és még inkább erősíteni kívánja együttműködését a piaci szereplőkkel, a pénz- és tőkepiaci, valamint energiapiaci szabályozókkal, tőzsdékkel, különböző szakmai szövetségekkel és érdekképviseleti szervekkel. Hiszem, hogy ezen kulcsszereplők közös munkája olyan eredményeket tud elérni, melyből nem csak az egyes résztvevők tudnak profitálni hanem az egész magyar tőkepiac és az energiaszektor is.


 

Forrás: https://novekedes.hu/interju/pavlics-babett-versenykepes-es-ugyfelbarat-keler-kszf-et-akarunk