Tájékoztató Tőkepiaci klíringtagok negyedéves adatszolgáltatási kötelezettségéről – 2022. Q4 - Beküldési határidő: 2023. január 30.


Tisztelt Ügyfeleink!

 

Szeretnénk felhívni figyelmüket a KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatának a pénzügyi piaci klíringtagok általános adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó 7.5. pontjának 7.5.1. alpontjára, mely az alábbiakat írja elő.

A Klíringtag köteles eljuttatni a KELER KSZF-hez 2023. január 30-ig a 2022-es év negyedik negyedévére vonatkozó auditált mérleget és eredmény-kimutatást, auditori jelentéssel és kiegészítő mellékletekkel együtt a kszfreporting@keler.hu címre.

Bővebb információ a csatolt tájékoztatóban található.

Üdvözlettel:
KELER KSZF Zrt.