Tájékoztató Gázpiaci klíringtagok és Energiapiaci alklíringtagok adatszolgáltatási kötelezettségéről - 2017. évi auditált beszámoló - Beküldési határidő: 2018. június 30.

Tisztelt Gázpiaci klíringtagunk és Energiapiaci alklíringtagunk!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatának a gázpiaci klíringtagok és energiapiaci alklíringtagok adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó 3.5.3.1. b) pontjára, illetve 9.5.3 mely az alábbiakat írja elő:

„A gázpiaci klíringtag/ energiapiaci alklíringtag auditált mérleget és eredmény-kimutatást, az auditori jelentéssel és a kiegészítő mellékletekkel, továbbá a kitöltött Know Your Customer kérdőívvel együtt a következő év június 30. napjáig köteles eljuttatni a KELER KSZF-hez.”

Ez jelen esetben a 2017. évi aláírt auditált mérlegbeszámolót és eredménykimutatás elküldését valamint a Know Your Customer (KYC) kérdőív kitöltését jelenti, melynek kitöltési határideje 2018. június 30.

Amennyiben a Know Your Customer kérdőív keretein belül feltölti a 2017. évi auditált mérlegbeszámolót és eredménykimutatást, abban az esetben nem szükséges azt más formában is továbbítania.

Amenyibben bármilyen nehézsége támad a kérdőív kitöltése közben (pl.: elfelejtette jelszavát, új felhasználó névre lenne szüksége, nem tudja véglegesíteni), kérjük, hogy ez ügyben a kyc@kelerkszf.hu e-mail címre írjanak.

Kérjük, hogy amennyiben eltérő üzleti év, eltérő jogi környezet vagy egyéb, hasonló ok miatt nem áll rendelkezésre az auditált mérlegbeszámoló és eredménykimutatás, akkor azt a megadott határidőig (június 30.) mindenképpen jelezzék felénk!

Tájékoztatjuk, hogy a KELER KSZF - fent említett szabályzati pontjai alapján - kiegészítő pénzügyi fedezetet határozhat meg a kitöltési határidőt elmulasztó klíringtagok számára, és amennyiben az adott klíringtag a határidőt követő 15. napig (2018. július 15.) sem teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét, úgy jogosult klíringjogát felfüggeszteni.

A fentiekre való tekintettel megkérem Önöket, hogy adatszolgáltatási kötelezettségüket, illetve a Know Your Customer kérdőív kitöltését haladéktalanul tegyék meg!

Az adatszolgáltatással kapcsolatos elérhetőségeink a következők:

  • levelezési cím:     KELER KSZF Zrt., 1426 Budapest, Pf. 57
  • székhely:             1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. (R70 Irodaház) IV-V. emelet
  • fax:                    + 36 1 342 3539
  • Kérjük, az alábbi e-mail címek mindegyikére küldjék el a kért dokumentumokat:
  • Know Your Customer:    kyc@kelerkszf.hu

A beszámolási kötelezettségről szóló ügyfél-tájékoztató megtalálható a lentebb csatolt dokumentumra kattintva, valamint a KELER KSZF KIDinfo/Tájékoztató anyagok mappában.

Üdvözlettel:
KELER KSZF Zrt.