Klíringtagi mérlegküldési kötelezettség


Tisztelt Klíringtagok!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatának a szabályozott piaci klíringtagok adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó 3.5.3.1. a) pontjának ab) alpontjára, mely az alábbiakat írja elő:

A klíringtag időközi mérleget és eredmény-kimutatást köteles eljuttatni a KELER KSZF-hez negyedévente, a negyedévet követő 30. napig. Jelen szabály alól kivételt képeznek az Áru Szekció árutőzsdei szolgáltató klíringtagjai, melyek félévente, a félévet követő 30. napig kötelesek időközi mérleget és eredmény-kimutatást küldeni.”

Ez jelen esetben 2019. évi harmadik negyedéves mérlegbeszámolót jelent, melynek beküldési határideje az adott negyedévet követő 30. napon, azaz 2019. október 31-én lejár.

Az
adatszolgáltatással kapcsolatos elérhetőségeink a következők:


A fenti tájékoztató levél teljes szövege megtalálható a KELER KSZF honlapján és a KID-en a KELER Információ\KELER KSZF menüpont alatt.

Üdvözlettel:
KELER KSZF Zrt.