Általános tájékoztató a KELER KSZF elmúlt napokban végrehajtott alapletét emelési intézkedéseiről

Tisztelt Partnereink!

A KELER KSZF mint a BÉT, BÉT MTF és MTS platformokon kötött tőzsdei ügyletek központi szerződő fele (s mint ilyen, a tőkepiaci szereplők számára a tőzsdei ügyletek biztonságos elszámolását garantáló, a partnerkockázatot kezelő intézmény) folyamatos, aktív kockázatkezelést végez. Különös jelentősége van ennek a jelenlegi helyzetben, amikor is piaci nyugtalanság és a befektetői bizalom megingása érezhető az ismert, pandémiából adódó rendkívüli helyzet miatt.

A KELER KSZF egyik fontos, a tőzsdei elszámolások biztonságos lefutását támogató kockázatkezelési pillére az alapletét követelmény. Ennek nagyságrendjét mindig úgy határozzuk meg, hogy az a várható ármozgások ellenére elegendő legyen az esetleges nemteljesítésekből eredő veszteség fedezésére. A KELER KSZF ezzel biztosítja, hogy minden partner felé minden esetben stabilan teljesíteni tudjon. Az alapletét megfelelő szintre állítása egy folyamatos, dinamikus feladat, mely az árelmozdulások aktív monitoringja és elemzése alapján történik. A mostani piaci helyzetben, amikor az árváltozás mértéke több termék esetében meghaladta a meghatározott alapletétet, a KELER KSZF több intézkedést is tett, hogy megóvja a tőkepiacok biztonságát.

A múlt héten két napon is napközbeni klíringet rendeltünk el, ezzel is biztosítva, hogy az ármozgások mentén a pozíciók átértékelése megtörténjen azaz a pozíciók marked-to-marketek legyenek. Ezen döntéseinkről a tisztelt tőkepiaci szereplők a KELER KSZF honlapján is tájékoztatást kaptak. Másik fontos intézkedéssorozat volt az alapletétek emelése.

Az elmúlt években tapasztalt és talán megszokott nyugalmi környezetet (amelyhez alacsony volatilitás párosult) egy extrémebb, bizonytalanabb piaci környezet váltotta fel mindössze pár nap leforgása alatt. Ebből adódott, hogy a KELER KSZF által kezdeményezett alapletét-emelés több lépcsős volt és nagyságrendje számos esetben többszöröse lett az előtte érvényes szintnek:

  • A BUX határidős termék esetében két lépésben került sor nagyobb mértékű emelésre, valamint a többi blue-chip esetén is szükséges volt az alapletét magasabb szintre történő módosítása.
  • Mivel a piaci bizonytalanság a kötvénypiacokra, a magyar állampapírokra is hatással volt, ezen instrumentumoknál is végrehajtottuk a szükséges emelést.
  • A fentiek mellett ezen a héten a certifikátok/warrantok alapletét paraméterét is felülvizsgáltuk és ott is végrehajtottuk a szükséges kiigazításokat.

Fontos kiemelni, hogy a KELER KSZF mindent megtesz, hogy csak a mindenképpen szükséges mértékű emeléseket hajtsa végre, ahol lehet az emelést több lépcsőssé tesszük és lehetőség szerint időt próbálunk adni a befektetőknek az új alapletét követelmény bevezetéséhez való alkalmazkodáshoz. Ugyanakkor, amennyiben a piaci események ezt megkövetelik a tőzsdei kereskedés biztonsága és a kereskedési tagok védelme érdekében a KELER KSZF azonnal cselekszik.

Kérjük ezért tisztelt klíringtagjainkat, hogy kísérjék figyelemmel a KELER KSZF honlapját, ahol a leiratokat és egyéb tájékoztatásainkat folyamatosan közzétesszük. A piaci dinamikát figyelembe véve, további árelmozdulásokat követően a közeljövőben is várhatóak még kisebb-nagyobb módosítások az egyes termékek alapletét igényében. Ezért ugyancsak kérjük tisztelt partnereinket, hogy kiemelten figyeljenek arra, hogy mindig megfelelő mennyiségű eszközzel rendelkezzenek a biztosítékkövetelmény teljesítéséhez.

Kérdések esetén állunk szíves rendelkezésükre!

Tisztelettel:
KELER KSZF Zrt.