Tájékoztató Szabályozott piaci klíringtagok adatszolgáltatási kötelezettségéről - 2019. évi auditált beszámoló - Beküldési határidő: 2020. június 30.

Tisztelt Szabályozott piaci Klíringtagok!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatának a szabályozott piaci klíringtagok adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó 3.5.3.1. a) pontjának aa) alpontjára, mely az alábbiakat írja elő:

„a klíringtag auditált mérleget és eredmény-kimutatást, az auditori jelentéssel és a kiegészítő mellékletekkel együtt a következő év június 30. napjáig köteles eljuttatni a KELER KSZF-hez.”

Ez jelen esetben 2019. évi auditált mérlegbeszámolót és eredménykimutatást jelent, melynek beküldési határideje 2020. június 30.

Szabályzatunk 3.5.3.1. c) pontjának értelmében „A klíringtag a mérleget és eredmény-kimutatást a mindenkori vonatkozó jogszabályi előírások szerinti formában eredeti, cégszerű aláírással ellátott példányban, vagy ezzel egyenértékű PDF vagy képfájl formátumban, vagy a nyilvános és hivatalos internetes közlési webhelyre mutató elektronikus elérési útvonal megadásával, valamint ezzel egyidejűleg, a jogszabályi előírással azonos tartalommal, elektronikusan kitöltött „xls” táblázat formájában köteles eljuttatni a KELER KSZF-hez.”

Tájékoztatjuk, hogy a KELER KSZF - fent említett szabályzati pontjai alapján - kiegészítő pénzügyi fedezetet határozhat meg a beküldési határidőt elmulasztó klíringtagok számára, és amennyiben az adott klíringtag a határidőt követő 15. napig (2020. július 15.) sem teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét, úgy jogosult klíringjogát felfüggeszteni.

A fentiekre való tekintettel kérjük Önöket, hogy adatszolgáltatási kötelezettségüket haladéktalanul tegyék meg!

Az adatszolgáltatással kapcsolatos elérhetőségeink a következők:

Az adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztató teljes szövege megtalálható a lentebb csatolt dokumentumra kattintva, valamint a KID-en a Kis Infok/KELER KSZF/KELER KSZF Tájékoztatók mappában.

Üdvözlettel:
KELER KSZF Zrt.