Gázpiac

Gázpiaci klíringtagság
Fogalma
A Gázpiaci Klíringtag kereskedési joggal rendelkezik, jogosult saját számlára kereskedni és ügyleteit elszámolni.
A CEEGEX piaci klíringtagság feltétele, hogy az adott klíringtag az Kereskedési Platformon is klíringtaggá váljon.
Felelősség A Gázpiaci Klíringtag felelősséggel tartozik az általa elszámolt valamennyi ügylet teljesítésért a KELER KSZF felé.
Jogi kapcsolat A Gázpiaci Klíringtag közvetlen jogi kapcsolatban áll a KELER KSZF-fel, így más klíringtagok nemteljesítése esetén igénybe veheti a KELER KSZF garanciavállalási szolgáltatását.
Tőkekövetelmény 75 MFt, egységesen valamennyi piac tekintetében

 

Gázpiaci klíringtagok csatlakozási folyamata
Klíringtagság Számlanyitás a Kiegyenlítő banknál
Kapcsolatfelvétel a KELER KSZF-fel Kapcsolatfelvétel az ügyfél által választott partner Kiegyenlítő bankkal
KYC kérdőív kitöltése Ügyfél-átvilágítás a Kiegyenlítő bank folyamatai szerint
Csatlakozási dokumentumok (ld. lentebb) benyújtása Számlanyitás
Döntéshozatal a Klíringtagságról KELER KSZF tájékoztatása a Kiegyenlítő banknál vezetett Bankszámláról

 

Gázpiaci klíringtagság csatlakozási dokumentum lista
KYC regisztrációs adatlap
Kitöltött KYC kérdőív, mely csatolmányként tartalmazza az auditált beszámolót, valamint a tulajdonosi struktúrát bemutató dokumentumot is
30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
Teljeskörűen kitöltött Törzsadatlap
Az ügyfél cégjegyzésre jogosult képviselőire, meghatalmazottakra, egyéb képviselőkre vonatkozó kitöltött és aláírt Adatbejelentő lap
A cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya
Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) eredeti példánya vagy hitelesített másolata
Magyar állampolgár (aláíró/képviselő, meghatalmazott) esetén
személyigazolvány és lakcímkártya másolata vagy
• kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya másolata vagy

• útlevél és lakcímkártya másolata

Külföldi – nem magyar – állampolgár (aláíró/képviselő, meghatalmazott) esetén
útlevél másolata vagy
személyi igazolvány másolata
Teljeskörűen kitöltött és cégszerűen aláírt Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
Székhely szerinti adószámot igazoló dokumentum
Gázpiaci klíringtagsági szerződés
Kiegyenlítő banknál nyitott bankszámlaszerződés

 
Onboarding folyamat
Az alábbi videóban lépésről lépésre mutatjuk be a csatlakozás folyamatát