Gázpiac

Gázpiaci klíringtagság
Fogalma
A Gázpiaci Klíringtag kereskedési joggal rendelkezik, jogosult saját számlára kereskedni és ügyleteit elszámolni.
A CEEGEX piaci klíringtagság feltétele, hogy az adott klíringtag az Kereskedési Platformon is klíringtaggá váljon.
Felelősség A Gázpiaci Klíringtag felelősséggel tartozik az általa elszámolt valamennyi ügylet teljesítésért a KELER KSZF felé.
Jogi kapcsolat A Gázpiaci Klíringtag közvetlen jogi kapcsolatban áll a KELER KSZF-fel, így más klíringtagok nemteljesítése esetén igénybe veheti a KELER KSZF garanciavállalási szolgáltatását.
Tőkekövetelmény 75 MFt, egységesen valamennyi piac tekintetében

 

Gázpiaci klíringtagok csatlakozási folyamata
Klíringtagság Számlanyitás a Kiegyenlítő banknál
Kapcsolatfelvétel a KELER KSZF-fel Kapcsolatfelvétel az ügyfél által választott partner Kiegyenlítő bankkal
KYC kérdőív kitöltése Ügyfél-átvilágítás a Kiegyenlítő bank folyamatai szerint
Csatlakozási dokumentumok (ld. lentebb) benyújtása Számlanyitás
Döntéshozatal a Klíringtagságról KELER KSZF tájékoztatása a Kiegyenlítő banknál vezetett Bankszámláról

 

Gázpiaci klíringtagság csatlakozási dokumentum lista
KYC regisztrációs adatlap
Kitöltött KYC kérdőív, mely csatolmányként tartalmazza az auditált beszámolót, valamint a tulajdonosi struktúrát bemutató dokumentumot is
30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
Teljeskörűen kitöltött Törzsadatlap
Az ügyfél cégjegyzésre jogosult képviselőire, meghatalmazottakra, egyéb képviselőkre vonatkozó kitöltött és aláírt Adatbejelentő lap
A cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya
Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) eredeti példánya vagy hitelesített másolata
Magyar állampolgár (aláíró/képviselő, meghatalmazott) esetén
személyigazolvány és lakcímkártya másolata vagy
• kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya másolata vagy

• útlevél és lakcímkártya másolata

Külföldi – nem magyar – állampolgár (aláíró/képviselő, meghatalmazott) esetén
útlevél másolata vagy
személyi igazolvány másolata
Teljeskörűen kitöltött és cégszerűen aláírt Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
Székhely szerinti adószámot igazoló dokumentum
Gázpiaci klíringtagsági szerződés
Kiegyenlítő banknál nyitott bankszámlaszerződés