Gázpiac

Gázpiaci klíringtagság
Fogalma
A Gázpiaci Klíringtag kereskedési joggal rendelkezik, jogosult saját számlára kereskedni és ügyleteit elszámolni.
A CEEGEX piaci klíringtagság feltétele, hogy az adott klíringtag az Kereskedési Platformon is klíringtaggá váljon.
Felelősség A Gázpiaci Klíringtag felelősséggel tartozik az általa elszámolt valamennyi ügylet teljesítésért a KELER KSZF felé.
Jogi kapcsolat A Gázpiaci Klíringtag közvetlen jogi kapcsolatban áll a KELER KSZF-fel, így más klíringtagok nemteljesítése esetén igénybe veheti a KELER KSZF garanciavállalási szolgáltatását.
Tőkekövetelmény 75 MFt, egységesen valamennyi piac tekintetében

 

Gázpiaci klíringtagok csatlakozási folyamata
Klíringtagság Számlanyitás a Kiegyenlítő banknál
Kapcsolatfelvétel a KELER KSZF-fel Kapcsolatfelvétel az ügyfél által választott partner Kiegyenlítő bankkal
KYC kérdőív kitöltése Ügyfél-átvilágítás a Kiegyenlítő bank folyamatai szerint
Csatlakozási dokumentumok (ld. lentebb) benyújtása Számlanyitás
Döntéshozatal a Klíringtagságról KELER KSZF tájékoztatása a Kiegyenlítő banknál vezetett Bankszámláról

 

Gázpiaci klíringtagság csatlakozási dokumentum lista
KYC regisztrációs adatlap
Kitöltött KYC kérdőív, mely csatolmányként tartalmazza az auditált beszámolót, valamint a tulajdonosi struktúrát bemutató dokumentumot is
30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
Teljeskörűen kitöltött Törzsadatlap
Az ügyfél cégjegyzésre jogosult képviselőire, meghatalmazottakra, egyéb képviselőkre vonatkozó kitöltött és aláírt Adatbejelentő lap
A cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya
Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) eredeti példánya vagy hitelesített másolata
Magyar állampolgár (aláíró/képviselő, meghatalmazott) esetén
személyigazolvány és lakcímkártya másolata vagy
• kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya másolata vagy

• útlevél és lakcímkártya másolata

Külföldi – nem magyar – állampolgár (aláíró/képviselő, meghatalmazott) esetén
útlevél másolata vagy
személyi igazolvány másolata
Teljeskörűen kitöltött és cégszerűen aláírt Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
Székhely szerinti adószámot igazoló dokumentum
Gázpiaci klíringtagsági szerződés
Kiegyenlítő banknál nyitott bankszámlaszerződés

 
Onboarding folyamat
Az alábbi videóban lépésről lépésre mutatjuk be a csatlakozás folyamatát

 

 

Potenciális klíringtag jelzi 

csatlakozási szándékát

KELER KSZF ügyfélkapcsolattartói elérhetőségek központi email cím: sales@kelerkszf.hu

KELER KSZF részletes információkat küld e-mailen a potenciális klíringtag részére

1. A klíringtagság előfeltételeiről (rendszerhasználói szerződés, számlanyitás a settlement banknál);

2. A klíringtagsághoz szükséges dokumentumokról, formai és alaki követelményekről (check list);

3. Az együttműködés egyéb feltételekről (biztosítékok, garanciaalapok, határidők stb.)

Kapcsolatfelvétel az FGSZ-szel, 

kereskedési helyszín(ek) kiválasztása

Potenciális klíringtag felveszi a kapcsolatot az FGSZ-szel a rendszerhasználói szerződés aláírása érdekében, és amennyiben tőzsdéhez/kereskedési platformhoz is kíván csatlakozni, a kiválasztott tőzsdékkel, kereskedési platformokkal is elindítja az ügyfél-befogadási folyamatot. 

 

Az FGSZ a KELER KSZF-től független, saját beléptetési folyamatot működtet, mely időben meg kell, hogy előzze a KELER KSZF beléptetési folyamatát!

A potenciális klíringtag felveszi a kapcsolatot 

az általa kiválasztott settlement bankkal

Kiegyenlítéshez szükséges számlaszerződések, együttműködési szerződés aláírása.

A bankok a KELER KSZF-től független, saját számlanyitási folyamatot működtetnek, mely időben meg kell, hogy előzze a KELER KSZF átvilágítási folyamatát! 

 

Csatlakozással, együttműködéssel 

kapcsolatban felmerülő kérdések egyeztetése

KELER KSZF ügyfélkapcsolattartói elérhetőségek központi

email cím: sales@kelerkszf.hu

 

Potenciális klíringtag a csatlakozáshoz szükséges

dokumentumokat előzetesen e-mailen megküldi,

ellenőrzés céljából (opcionális)

KELER KSZF ügyfélkapcsolattartói elérhetőségek központi

email cím: sales@kelerkszf.hu

Hiánypótlási szakasz

A KELER KSZF Ügyfélkapcsolati területe és/vagy 

az Ügyfélszolgálat (clientservice@keler.hu) 

ellenőrzi a megküldött dokumentumokat és 

tájékoztatja a potenciális klíringtagot a még 

fennálló esetleges hiányosságokról, illetve jelzi 

ha a dokumentumok készen állnak a beküldésre.

Potenciális klíringtag a véglegesített csatlakozási

dokumentumokat megküldi a KELER KSZF részére

A klíringtagsághoz szükséges egyes

dokumentumokat postai és/vagy elektronikus 

formában lehetséges a KELER KSZF részére eljuttatni, 

a megküldött checklist részletesen tartalmazza a formai, alaki és tartalmi követelményeket, 

példányszámokat.

Kiegyenlítő bank megküldi a potenciális

klíringtag és a bank által aláírt együttműködési

szerződést a KELER KSZF részére, 

tájékoztatja a KELER KSZF-t a számlanyitásról

 

Azt követően, hogy a potenciális klíringtag 

kiválasztotta a kiegyenlítő bankot és elindította a

számlanyitási folyamatot, a bank és a KELER KSZF

közvetlenül egyeztet egymással a számlanyitás

kapcsán, e tekintetben a potenciális 

klíringtagnak további teendője nincs.

 

FGSZ Zrt. igazolást küld a potenciális klíringtag rendszerhasználói szerződésének aláírásáról a KELER KSZF részére

Azt követően, hogy a potenciális klíringtag

kezdeményezte a rendszerhasználói szerződés 

aláírását az FGSZ-szel, az FGSZ és a KELER KSZF

közvetlenül egyeztet egymással, e tekintetben a

potenciális klíringtagnak további teendője nincs.

KELER KSZF a hiánytalansági igazolást 

e-mailen megküldi a potenciális klíringtag részére

Amennyiben az ügyfél-átvilágítás elindításához 

minden szükséges dokumentum rendben beérkezett, 

a formai és alaki elvárásoknak megfelel, 

erről a KELER KSZF hiánytalansági igazolást 

küld a potenciális klíringtag részére. 

KELER KSZF ügyfélátvilágítási szakasz

KELER KSZF ügyfélátvilágításhoz kapcsolódó hiánypótlási szakasz

Amennyiben az ügyfél-átvilágítás során a 

compliance és/vagy a kockázatkezelési terület

további adatok, információk bekérését látja szükségesnek, erről az ügyfélkapcsolati terület

értesíti a potenciális klíringtagot.

Döntés a csatlakozási kérelem 

jóváhagyásáról / elutasításáról

Az ügyfél-átvilágítás eredményeként egy 

előterjesztés készül, melynek alapján 

a potenciális klíringtag csatlakozási szándékának elfogadásáról vagy elutasításáról 

a KELER KSZF vezérigazgatója dönt.

 

Az ügyfél-átvilágítási és döntéshozatalai szakasz a hiánytalansági igazolás dátumát követő 30 napon 

belül lezáródik, amennyiben nincs szükség az ügyfél-átvilágításhoz kapcsolódóan hiánypótlásra.

Csatlakozási kérelem jóváhagyása esetén klíringtagsági szerződés aláírása

A klíringtagsági szerződés KELER KSZF részéről történő aláírásával jön létre a klíringtagsági jogviszony. 

KELER KSZF a döntésről, ill. a klíringjog megnyílásához teljesítendő feltételekről 

(pl. elvárt biztosíték összegek)

értesíti a klíringtagot

Az előírt feltételek a klíringtagsági szerződés 

KELER KSZF részéről történő aláírásának dátumát 

követő 30 naptári napon belül teljesítendőek.

Klíringtag teljesíti a klíringjog 

megnyílásához előírt feltételeket

Amennyiben a klíringtag teljesíti 

a klíringjog létrejöttéhez szükséges feltételeket, 

a klíringjog megnyílik és 

erről a KELER KSZF tájékoztatja a partnereket is.

KELER KSZF a klíringjog megnyíltáról 

tájékoztatja az FGSZ-t, kiegyenlítő bankot (kereskedési helyszínt / tőzsdéket)