Közérdekű adatok

Az alábbi közzétételi lista elkészítéséhez a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 1. számú melléklete szolgált alapul, azzal, hogy az ott szereplő struktúra a KELER Zrt.-re vonatkoztatva értelemszerűen lett alkalmazva (bizonyos közzétételi egységek részletesebb kifejtésére került sor).

 
Jelenlegi elektronikus közzététel bemutatása a KELER KSZF Zrt. vonatkozásában 
 ADAT  HELYE A HONLAPON  MEGJEGYZÉS
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
 1.1./I./1. Hivatalos név  Cégnév  
 1.1./I./2. Székhely  Székhely  
 1.1./I./3. Postacím  Postacím  
 1.1./I./4. Telefonszám  Telefonszám  
 1.1./I./5. Faxszám  Faxszám  
 1.1./I./6. Központi elektronikus levélcím  E-mail  
 1.1./I./7. A honlap URL-je  www.kelerkszf.hu  
 1.1./I./8. Ügyfélszolgálatok elérhetősége  Ügyfélszolgálat  
 1.1./I./9. Az ügyfélszolgálati vezetők  Ügyfélszolgálati vezetők  
 1.1./I./10. Az ügyfélfogadás rendje  Ügyfélfogadás  
 1.1./II. A szervezeti struktúra  Szervezeti ábra  
 1.1./III./1. A szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége  Igazgatóság
 Felügyelő bizottság 
 
 1.1./III./2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége  Menedzsment  
1.2 A felügyelet költségvetési szervek
 1.2./I. Szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
 ügyfélszolgálatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje
 

Nem értelmezhető

1.3 Gazdálkodó szervezetek
 1.3./I. Gazdálkodó szervezet   Nem értelmezhető
1.4 Közalapítványok
 1.4./I. Közalapítvány   Nem értelmezhető
1.5 Lapok
 1.5./I. Lapok   Nem értelmezhető
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeleti gyakorló szervek
 1.6./I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet
 gyakorló szerv
Tulajdonosi struktúra  
 1.7. Költségvetési szerv   Nem értelmezhető
2. Tevékenységére, működésére vonatkozó adatok
 2./I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Jogi környezet
Adatvédelem
Adatvédelmi és adatbiztonsági kivonat
Szabályzatok
SZMSZ

 
 2./II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok   Nem értelmezhető
 2./III. Közszolgáltatások   Nem értelmezhető
 2./IV. A szerv nyilvántartásai  Klíringtagi lista  
 2./V. Nyilvános kiadványok   Nem értelmezhető
 2./VI. Döntéshozatal, ülések   Nem értelmezhető
 2./VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok   Nem értelmezhető
 2./VIII. Pályázatok   Nem áll rendelkezésre
 2./IX. Szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  Hírcenter
 Partnertájékoztató
 Média 
 
 2./X. Közérdekű adatok igénylése  Eljárás  
 2./XI. Közzétételi listák  Közzéteendő  szerződések  
3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
 3.1./I. Vizsgálatok, ellenőrzések   Nem áll rendelkezésre
 3.1./II. ÁSZ ellenőrzés   Nem áll rendelkezésre
 3.1./III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok  
Nem áll rendelkezésre
 3.1./IV. Működés eredményessége, teljesítmény  Éves Jelentés  
 3.1./V. Működési statisztika  Napi statisztika
 Havi statisztika
 Éves statisztika
 
3.2 Költségvetések, beszámolók
 3.2./I. Éves költségvetés   Nem értelmezhető
 3.2./II. Számviteli beszámolók  Éves Jelentés  
 3.2./III. Költségvetés végrehajtása   Nem értelmezhető 
3.3 Működés
 3.3./I./1. Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó
 összesített adatok
Javadalmazási politika  

 3.3./I./2. Vezetők munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint
 költségtérítése összesített összege

Javadalmazási politika  

 3.3./I./3. Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatásainak fajtája és
 mértéke összesítve

Javadalmazási politika  
 3.3./II. Támogatások  
Nem áll rendelkezésre
 3.3./III. Szerződések  Közzéteendő  szerződések  
 3.3./IV. Koncessziók   Nem áll rendelkezésre
 3.3./V. Egyéb kifizetések   Nem áll rendelkezésre 
 3.3./VI. EU által támogatott fejlesztések   Nem áll rendelkezésre 
 3.3./VII. Közbeszerzés   Nem áll rendelkezésre
 
Megjegyzések
Nem értelmezhető: a KELER KSZF Zrt. esetében az adott közzétételi egység nem értelmezhető.
Nem áll rendelkezésre: a KELER KSZF Zrt. esetében az adott közzétételi egység értelmezhető, azonban eddig még nem keletkezett ilyen típusú adat.
 
Archívum
A KELER KSZF Zrt. honlapjának kezdőlapján elhelyezett egyszerű és összetett kereső a honlap egész tartalmában, és az archív tartalmakban egyaránt keres.